Miraç neden sadece Peygamber Efendimize verilmiş, neden O seçilmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mi'racın Peygamber Efendimize (asm) mahsus olmasının birçok nedeni bulunuyor, biz bu nedenleri kısa başlıklar hâlinde sıralamaya çalışalım:

Birinci Sebep: Nasıl Allah’ın isimleri içinde bir İsm-i Azam bulunuyor ise, mazharlar içinde de bir mazhar-ı azam vardır ve bu Peygamber Efendimiz (asm)'dir. Bu sebeple Allah en büyük makam olan mi'racı ona tahsis ediyor.

İkinci Sebep: Peygamber Efendimiz (asm)'in manevi makamı ve Allah katındaki derecesi, diğer bütün peygamberlerden daha üstün ve daha ulvidir. Ki bu makama "habibullah" denilmektedir. Hazreti Musa (as) Allah’ın kelamına mazhar iken, Peygamber Efendimiz (asm) hem kelamına hem de rü’yetine mazhardır.

Üçüncü Sebep: Allah, Peygamber Efendimiz (asm)'i mi'racda, bütün mülkünü gezdirip, bütün isim ve sıfatlarının tecelli ve nakışlarını gösterdikten sonra, final olarak, bütün o güzel sanat ve nakışların kaynağı ve esası olan Zat-ı Akdesini, yani rüyetini, Habibine göstermeyi murat etmiştir.

Dördüncü Sebep: Bu sebebi Üstadımız şu şekilde beyan ediyor:

"Şimdi, makam-ı istimâda bulunan mülhide deriz ki: Madem bu kâinat gayet muntazam bir memleket, gayet muhteşem bir şehir, gayet müzeyyen bir saray hükmündedir. Elbette onun bir hâkimi, bir mâliki, bir ustası vardır."

"Madem böyle haşmetli bir Mâlik-i Zülcelâl, bir Hâkim-i Zülkemâl, bir Sâni-i Zülcemâl vardır. Hem madem umum o âleme, o memlekete, o şehre, o saraya alâkadarlık gösteren ve havas ve duygularıyla umumuna münasebettar ve nazarı küllî olan bir insan vardır. Elbette o Sâni-i Muhteşem, o küllî nazarlı ve umumî şuurlu olan insan ile ulvî, âzamî bir münasebeti bulunacaktır ve ona kudsî bir hitabı ve âli bir teveccühü olacaktır."

"Hem madem Âdem Aleyhisselâmdan şimdiye kadar şu münasebete mazhar olanların içinde, âsârının şehadetiyle, yani küre-i arzın nısfını ve nev-i beşerin humsunu daire-i tasarrufuna aldığı ve kâinatın şekl-i mânevîsini değiştirdiği, ışıklandırdığı gibi, en âzamî bir mertebede o münasebeti Muhammed-i Arabî Aleyhissalatü Vesselâm göstermiştir. Öyleyse, o münasebetin en âzamî bir mertebesinden ibaret olan Miraç, ona elyak ve ona evfaktır."(1)

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, Birinci Esas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...