Mi'racın meyvesi, neden iman nurudur ve Amenerresulü ayetleri neden Mi'rac Risalesi'nde ifade edilmemiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur-u imanın ilmelyakin, aynelyakin ve hakkalyakin gibi çok mertebe ve dereceleri vardır. Miraç, iman nurunun hakkalyakin bir mertebesi olduğundan, ilk ve tek olarak Allah Resulüne (asm) nasip olmuştur.

Hakkalyakin iman nurunun da kendi arasında mertebeleri çoktur, diğer peygamberlerde belki hakkalyakin bir mertebededirler, ama miraç gibi bir hakkalyakin sadece Allah Resulüne (asm) hastır. Hatta Peygamber Efendimiz (asm)'in mi'racdan önceki hakkalyakin mertebesi ile miraçtaki hakkalyakin mertebesi aynı ve müsavi değildir. Bu yüzden mi'racda mazhar olduğu hakkalyakin iman nuru yeni ve daha derin bir iman nurudur.

İman nuru içinde, sadece Allah’a iman esası yoktur, diğer iman rükünleri de iman nurlarından ve esaslarındandır. Efendimiz (asm) miraçtan bütün iman rükünlerini hakkalyakinin en azami derecesinde müşahede ederek dönmüştür. Nübüvvetinin başlangıcındaki iman nurları ile miraçta müşahede ettiği iman nurları arasında hem keyfiyeten hem de kemiyeten çok farklar vardır. Bu yüzden iman nurunun esasatının çok tafsilatını insanlığa hediye olarak getirmiştir. Miraç ile ilgili hadislerde bu tafsilatı görmek mümkündür.

Amenerresulü ayetinin muhtevası Mi'rac Risalesi'nde gayet tafsilatlı ve genişçe işlendiği için, ayrıca bahis edilmemiştir. Ama, Mi'rac Risalesi'nin hatime kısmında ayetlerden alıntılar vardır. Bir de Risale-i Nur nakilden ziyade tefekkür ağırlıklı bir tefsirdir. Nakil ve rivayet yönünü diğer tefsirlere havale ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...