Miran aşireti reisi Mustafa Paşa için oğlu, "Onun akidesi yanlıştır." ibaresini kullanmıştır. Bu ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Akide: Bir şeye inanmak, bir kimseyi veya bir haberi tasdîk etmek ve kabul ile ona sadık kalmak; inanış tarzı, inanma şekli, telâkki tarzı. Istılahi olarak; İtikâdla iman eş anlamlı olup, teslim ve boyun eğme anlamını da kapsarlar.

İlgili yerde geçen "itikadı yanlıştır" ibresi; olay ve hadiselere bakışı ve değerlendirişi yanlıştır, şeklinde kullanılmıştır. Bu ise dolayısıyla iman zaafının ifadesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...