Block title
Block content

"Misafir olan bir kimse seferinde çok yerlere, menzillere uğrar. Uğradığı her yerin âdetleri ve şartları ayrı ayrı olur." cümlesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem Eyyühel-Aziz! Misafir olan bir kimse seferinde çok yerlere, menzillere uğrar. Uğradığı her yerin âdetleri ve şartları ayrı ayrı olur. Kezâlik Allah'ın yolunda sülûk eden zât çok makamlara, mertebelere, hallere, perdelere rastgelir ki, bunların da her birisi için kendine mahsus şartlar ve vaziyetler vardır. Bu şartları ve perdeleri, birbirine haltedip karıştıran, galat ve yanlış hareket eder.

Meselâ: Bir ahırda atın kişnemesini işiten bir adam, yüksek bir sarayda andelibin terennümünü, güzel sadâsını işitir. Eğer o terennüm ile atın kişnemesini farketmeyip andelibden kişnemeyi taleb ederse, kendi nefsiyle mugalata etmiş olur."


Bu İ'lemde, Bediüzzaman Hazretleri, insanların birbirlerinin adetlerini hoş gördükleri gibi, ilahi kural ve kaideleri de, hissiyatlarımızın ve latifelerimizin hissettikleri güzellikleri ve farklı bulguları da hoş görmeleri ve tenkit etmemeleri için tavsiyelerde bulunmaktadır. Yani, kalbin hissettiklerini aklın reddetmemesi ve kalbin kabul ettiği bir şeyi nefsin tenkit etmemesi gerekir. Böylece bu insan bütün his ve latifelerinin hakkını vermekle terakki edebileceğini anlıyoruz.

Farklı farklı tarikatlar, mezhepler ve meşrepler hep bu sırdan gelmiştir. Her insandan veya tarikattan veya cemaatten aynı şeyi beklemek, hakikatin darlaşmasına vesile olacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...