Block title
Block content

Model olan kişi, model olup olmayacağını kendisi seçer, kendi rızası ile model olur. Allah'ın insanı model yapması husunda bu durumu; insanın model olma rızası hususunu izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmam Gazali zulmü, "bir başkasının mülkünde haksız yere tasarrufta bulunmak" şeklinde tarif ediyor. Demek kişinin kendi mülkünde tedbir ve tasarrufu zulüm kapsamına girmiyor. Her şey Allah’ın mülküdür oda mülkünde dilediği gibi tedbir ve tasarruf eder. Öyle ise Allah’ın mülkünden olan insanın neden ben model olarak seçildim veya yaratıldım tarzında itiraz ve şikayete hakkı yoktur.

Diğer bir husus yokluk ve hiçlik mahz-ı şerdir yani tam bir çirkinlik ve karanlıktır. Varlık ise mahz-ı hayırdır yani tam bir hayır ve güzelliktir. Öyle ise Allah’tan yokluk ve hiçlik istemek mümkün değildir. Allah’ın bütün isim ve sıfatları varlığı ve hayrı gerektirir. Öyle ise insanın ben neden yoklukta kalmadım da tam hayır olan varlık sahasına çıkartıldım demesi safsatan ve yüzeysel düşünmekten başka bir şey değildir.

Allah’ın  insanı yaratması değil insanı imtihana tabi tutması sorumluluktur. Öyle ise neden insan olarak yaratıldım yerine neden imtihana tabi tutuldum demek daha gerçekçi ve anlamlı bir soru olacaktır. Zira varlık ve insanlığın hiçbir kötü ve şer tarafı yoktur. Kötülük ve şer yaratılışta değil insanın iradesini kötüye ve şerre kullanılmasındadır. Öyle ise neden kötülük ve şerre müsaade edildi demek yerine  neden ben kötülüğü ve şerri seçtim diye kendimizi murakabe etmeliyiz.

İnsan bilmediği ve  gücünün yetmediği şeyden mesul olmayacak irade ve seçiminden dolayı sorumlu olacaktır. Demek ne kadar çok itiraz ve şikayette etsek düğüm insanın iradesinde çözülüyor.

Özetle, insan model olup olmamayı değil iyi bir model olmayı seçebilir. İnsanı model yapıp imtihana tabi tutmak Allah’ın bir tercihi ve keyfi bir hükmüdür kimsenin bu hükme ve seçime itiraz etme hakkı ve salahiyeti yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...