Block title
Block content

"Muarradır feza-yı feyzimiz şeyn-i temennadan / Bize dâd-ı ezeldir, zîrden bâlâdan istiğna / Çekildik neşve-i ümidden, tûl-i emellerden / Öyle mecnunuz ki, ettik vuslat-ı leyladan istiğna..." Bu ifadeleri açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Muarrâdır fezâ-yı feyzimiz şeyn-i temennâdan."

Bizim feyzimiz temiz ve ulvi olan İslam’dan gelir, kusur ile alude olan edebsiz edebiyata eyvallahımız ve minnetimiz olmaz.

"Bize dâd-ı ezeldir zîrden bâlâdan istiğnâ."

İslam terbiyesi bize ezeli bir kaynak ve müstakim bir rehberdir. Bu terbiye sistemi onların aşağı yukarı mevhumlarından münezzeh ve mukaddestir.

"Çekildik neşve-i ümitten, tûl-i emellerden, / Öyle mecnunuz ki, ettik vuslat-ı Leylâdan istiğnâ."(1)

İnsan mecazi şeylerden ne kadar sıyrılır ise o nispette yükselir ve ulviyet kazanır. Biz ilahî aşk hesabına mecazi aşklardan ve arzulardan istiğna ettik, edeb ve edebiyatımız da ilahî aşk merkezlidir.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfi,  İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...