"Mübarek Sözler şüphesiz Kitab-ı Mübin'in nurlu lemaatıdır. İçinde izaha muhtaç yerler eksik olmamakla beraber küll halinde kusursuz ve noksansızdır." Risaleler için neden "kusursuz" deniliyor, bu sadece Kur'an'a mahsus değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mübarek Sözler şüphesiz Kitab-ı Mübin'in nurlu lemaatıdır. İçinde izaha muhtaç yerler eksik olmamakla beraber küll halinde kusursuz ve noksansızdır. Beşerin her tabakası kendi fıtrî anlayışları nisbetinde hissemend ve faidemend olurlar. Şimdiye kadar tenkit olunmaması, her meslek ve mezhep ve meşrep ehline hoş gelmesi ve mülhidlerin dil uzatamayıp ebkem kalmaları, kanaatimizin sıhhatine delâlet etmeye kâfidirler."(1)

Tetkik ve tahkik etmeden direkt ön yargı ve ön kabul ile "Risale-i Nur kusursuz ve eksiksiz" demek yanlış ve hatalı bir bakış olur.

Ama tetkik ve tahkik ettikten sonra, herhangi bir eksik ya da kusur bulamayıp "Risale-i Nur mükemmel bir tefsirdir." demekte bir hata ya da yanlışlık bulunmuyor.

Ayrıca buradaki kusursuzluk, Risale-i Nur'un Kur’an ve sünnete uygun olması ve bu asrın ihtiyaçlarına tam cevap vermesi anlamındadır.

Yoksa İlahi bir kusursuzluktan bahsedilmiyor, yani -haşa- Risale-i Nur vahiy gibi hatadan halidir, denilmek istenmiyor. Şayet böyle denilmek istense o zaman bu yanlış olur.

(1) bk. Barla Lâhikası, (1. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

jokerbaba04

Yoksa İlahi bir kusursuzluktan bahsedilmiyor, yani -haşa- Risale-i Nur vahiy gibi hatadan halidir, denilmek istenmiyor. Şayet böyle denilmek istense o zaman bu yanlış olur. Zaten Risale i nur talebeleride böyle anlamıyor yıllardır okuyoruz böyle bir mana anlamadık 

Bu ilahi kusursuzluk manasını çıkaran üstada ve Risale i nur'a düşman olan kimselerdir 

İnsan bilmediği ve eli yetişmediği şeye düşmandır düşmancasına kusurlarını arar. Risale i nurda ne mana kastediğildiğini bilmiyor ve bu manalarada eli yetişmiyor düşmancasına kusurlarını arıyor 

Yanlış anlayıp yanlış yorumladıkları için mesuldürler Allah bunlara hesabını soracak 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
AlperenYılmaz

RİSALEDE HALA İZAHA MUHTAÇ BAZI YERLER MEVCUT MUDUR? YOKSA BU SÖZÜN HÜKMÜ NESH Mİ OLMUŞTUR?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bu durûs-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz.”

Üstadımızın bu ifadesinden de anlaşılacağı üzere Risale-i Nurun izah, şerh ve tanzim işlemi her daim devam etmektedir. Bu vazifede Risale-i Nur dairesinde bulunan alimlere aittir.

Nur talebelerinin bir araya gelerek ders okumalarında ki bir gaye de Risale-i Nurun anlaşılması zor ilmi meselelerini müzakere ve mütalaa etmektir. Herkes her meseleyi anlayamayacağı için alimlerin şerh ve izahları elzem bir mesele haline geliyor. Bu sebeple izah ve şerh kalktı, izah ve şerh nesh oldu gibi yaklaşımlar doğru olmaz.

Bu ehemmiyetli risalenin, herkes herbir meselesini anlamaz. Fakat hissesiz de kalmaz. Büyük bir bahçeye giren bir kimsenin, o bahçenin bütün meyvelerine elleri yetişmez. Fakat, eline girdiği miktar yeter. O bahçe yalnız onun için değil; belki, elleri uzun olanların hisseleri de var.”Yedinci Şuâ

Üstadımızın bu ifadesinden de Risale-i Nurun her meselesinin herkes tarafından anlaşılamayacağı anlamı çıkıyor. Elleri uzun yani ilmi derin olanların Risale-i Nurdan aldığı hisse ile ami ve avam insanların aldığı hisse bir değildir. Gerçi en ami adam da hissesiz kalmaz ama diğer eli uzun olan birisinin kopardığı meyveden istifade edebilir. Nur talebelerinin bir araya gelme nedenlerinden birisi de bir birilerinin feyizlerinden istifade etmektir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...