"Mu'cizât-ı enbiyâyı zikretmesiyle fen ve san'at-ı beşeriyenin nihâyet hududunu çiziyor,.. Beşerin arkasına dest-i teşviki vurup, o gayeye sevkediyor." Buna göre, insanlar fen sahasında çok ileri giderek canlı bir şey yapabilirler mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanlar ilim ve fende ne kadar ilerleseler de asla ve kat’a mu’cize derecesine ulaşamazlar. Mu’cizeler insanlara sadece bir ilham kaynağıdırlar. Yoksa ulaşılması mümkün olan bir hedef değildirler.

İnsanoğlu asla ve kat’a canlı bir varlık yaratamaz ya da yapamaz. Bu hususa şu âyet işaret etmekte:

"Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah’tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de âciz, istenen de." (Hac Suresi, 22/73)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...