Mucizat-i Taamiye bahsinde geçen dört müctehid kimlerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Daha ondan sonra, başta dört imam-ı müçtehid ve binler muhakkik muhaddisler naklettiler, yazıyla muhafaza ettiler..."(1)

Burada kastedilen dört müçtehid; dört mezhebin kurucuları olan müçtehitlerdir. Bunlar, İmam Azam, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmed bin Hanbel'dir (ra).

Peygamber Efendimiz (asm)'in hem hadislerini hem de mucizelerini koruyup muhafaza etmekte ve sonraki nesillere aktarılmasında, bu dört büyük müçehidin de büyük katkıları vardır.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...