Block title
Block content

MU’CİZE

 
Mucize, peygamberlerde zuhur eden (görülen) harikulâde hâller şeklinde tarif edilir. Zuhur kelimesinden de anlaşılacağı gibi, o harika hâli yaratan Allah’tır ve o ilâhî fiil o sevgili kulda zahir olmuş, yani kendini onda göstermiştir. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, “Mucize doğrudan doğruya Allah’ın fiilidir.”

Mucizeler, insanlar için bir rahmettir, çünkü onların hidayete ermelerine yardımcı olurlar.

Hz. Musa’nın (as) asası, Hz. İsa’nın (as) ölüleri diriltmesi, Hz. Peygamberin (asm) bir işaretle ayı iki parça etmesi... gibi olaylar birer mucizedir.

Mu’cizeden kastettiğimiz mana Kur’an’da ayet olarak geçer. Mesela, müşrikler mucize talebiyle Hz. Peygamber’den ayet (delil) isterler. (Bak: En’am, 37; Yunus, 20; Ra’d, 7)

Paylaş
Yükleniyor...