Block title
Block content

"Mu’cize-i kübrâ-yı Ahmediye" ifadesinden ne anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm)'in bin kadar mucizesi vardır. Bediüzzaman bunlardan üç yüz kadarını On Dokuzuncu Mektup olan Mucizat-ı Ahmediye Risalesinde ele alır, anlatır. Kur’an ise Hz. Peygamberin (asm) en büyük mucizesidir.

Nitekim şu ayette buna dikkat çekilir:

“Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmiş olmamız (mucize olarak) onlara yetmedi mi?” (Ankebut, 29/51)

Ayetten hareketle, Mutezili bakıştan etkilenen bazı kimseler “Hz. Peygamber (asm)'in bir tek mucizesi vardır, o da Kur’an’dır.” demişlerse de Bediüzzaman'ın da dikkat çektiği gibi, Kur’an O’nun “en büyük mucizesidir”, ama tek mucizesi değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...