"Müdrik, Hz. Gavs’ın kaside-i meşhuresinde mürîdî dediği adamın aynıdır. Çünkü ikisi de aynı fitneden bahsedip umum içinde hususi bir adama iltifat gösteriyorlar. Kaside-i Gavsiyede mürîdî ilm-i cifr ve on yedi emare ile Molla Saiddir." On yedi emare?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bahsi geçen yerde Üstad Hazretleri birinci emareden başlayarak yediye kadar devam etmiş, kalan kısmını ise izah etmemiştir. Üstad Hazretleri izah etmediği için bizim bir tahmin ya da izahta bulunmamız mümkün değildir.

Risale-i Nurların birçok yerlerinde bu gibi ifadeler ve tahditlerle karşılaşıyoruz ki, bunun sebebi Üstad Hazretleri kendi aleminde müşahede ettiği her hakikati izhar ve ilan arzusunda iken, ilham ve ihtar buna müsaade etmiyor. Belki ihtiyaç olmadığı ya da çok derin ve hafi olduğu için gaybi kalmışlar. Demek izah ve izhar edilen kafidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...