"Müenneslerin cemaatine, iki katlı müennes olduğu halde, müzekker fiili buyurması; hem müzekkerlerin cemaatine, müennes fiili tabiriyle, lâtifâne işaret ediyor ki, zayıf ve halîm ve yumuşak kadınların cemiyeti kuvvetleşir..." İzahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İki katlı müennes: Arapça’da ta-i merbuta (ة) müenneslik alametidir.

(نسوة) kelimesi ise, kendi cinsinden müfredi olmayan hakiki cem’-i müennestir. Netice olarak iki müenneslik alametini aynı anda taşıdığı için iki katlı müennes olmuştur. Ayrıca نسوة kelimesi cem’-i kıllet denilen az sayıdaki çokluğu gösterir. Eğer çok sayıdaki çokluk ifade edilmek istenilse نسوة kelimesinin yerine نساء kelimesi kullanılırdı. Bu da gösteriyor ki, kadınların sayısı az olduğu halde قال müzekker fiilinin kullanılması aralarındaki ittifakın muzaaf şiddetini göstermektedir.

“Şehirdeki kadınlar dedi ki: ..." (Yusuf, 12/12)

Âyetinde kadınlara hitap fiili gerekirken, kadınların cemiyetinin erkek gibi kuvvetli olmasına işaret için, erkek hitap fiili kullanmıştır.

"Bedevîler dedi ki: ..." (Hucurât, 49/14)

Bu âyette de erkeklere hitap fiili gerekirken, onların kendine güvenip cemiyetleşmeden uzak kalmalarının neticesi olarak zayıf kalmalarına işaret olmak için, kadına hitap fiili kullanılmıştır. Yani âyetlerde kadınların oluşturduğu kuvvetli cemiyete erkek kipi ile işaret ediyor.

Erkeklerin kendine güvenmesinden gelen yalnızlıktan doğan zaafa da kadın kipi ile işaret ediyor. Zira erkek güç ve kuvveti; kadın ise acz ve zaafı temsil eder. Ama âyet ikisinin yerini değiştirerek latif bir nükte sergilemiştir.

Hülasa; cemaat olamayanlar, kadın gibi ürkek ve zayıf olmaya mahkûm kalırlar. Ama cemaat olanlar kadın da olsalar erkek gibi güçlü olurlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...