"Müenneslerin cemaatine, iki katlı müennes olduğu halde, müzekker fiili buyurması; hem müzekkerlerin cemaatine, müennes fiili tabiriyle, lâtifâne işaret ediyor ki, zayıf ve halîm ve yumuşak kadınların cemiyeti kuvvetleşir..." İzahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İki katlı müennes: Arapça’da ta-i merbuta (ة) müenneslik alametidir.

(نسوة) kelimesi ise, kendi cinsinden müfredi olmayan hakiki cem’-i müennestir. Netice olarak iki müenneslik alametini aynı anda taşıdığı için iki katlı müennes olmuştur.

Ayrıca نسوة kelimesi cem’-i kıllet denilen az sayıdaki çokluğu gösterir. Eğer çok sayıdaki çokluk ifade edilmek istenilse نسوة kelimesinin yerine نساء kelimesi kullanılır. Bu da gösteriyor ki kadınların sayısı az olduğu halde قال müzekker fiilinin kullanılması aralarındaki ittifakın muzaaf şiddetini göstermektedir.

“Şehirdeki kadınlar dedi ki: ..." (Yusuf, 12/12)

ayetinde kadınlara hitap fiili gerekirken, kadınların cemiyetinin erkek gibi kuvvetli olmasına işaret için, erkek hitap fiili kullanmıştır.

"Bedevîler dedi ki: ..." (Hucurât, 49/14)

Bu ayette de erkeklere hitap fiili gerekirken, erkeklerin kendine güvenip cemiyetleşmeden uzak kalmasının sonucu olarak zayıf kalmalarına işaret olmak için, kadına hitap fiili kullanılmıştır.

Yani ayetlerde kadınların oluşturduğu kuvvetli cemiyete erkek kipi ile işaret ediyor.

Erkeklerin kendine güvenmesinden gelen yalnızlıktan doğan zaafa da kadın kipi ile işaret ediyor. Zira erkek güç ve kuvveti temsil eder. Kadın ise acz ve zaafı temsil eder. Ama ayet ikisinin yerini değiştirerek latif bir nükte yapıyor.

On kadın bir araya gelip cemaat olsalar, bir erkekten kuvvetli olurlar. Bu yüzden ayet bu kadın cemaatine erkeklere hitap şeklini kullanıyor. Amaç cemaatteki kuvvete işaret. On erkek ise kendi güç ve kuvvetlerine güvendikleri için cemaat olamıyorlar. Herkes kendi başına kalıyor. Bu yüzden on kadına nispeten bu erkekler güçsüz ve bir kadın gibi zayıf ve savunmasız kalıyorlar. Ayette bu erkeklere, kadına hitap fiilini kullanarak bu zayıflıklarını ve güçsüz kalmalarını latif bir şekilde ilan ediyor.

Özetle; cemaat olamayanlar, kadın gibi ürkek ve zayıf olmaya mahkum kalırlar. Ama cemaat olanlar kadın da olsalar erkek gibi güçlü ve kuvvetli olurlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...