Block title
Block content

"Mugaddi hülasalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her adüvvü alt ve mağlup edecek iki kıyyelik bir mükemmel miri silahı" nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konunun işlendiği risalenin devamında, "O çanta ve silâh ise ibâdet ve takvâdır." ifâdesi, söz konusu olan "dört okkalık bir çanta ve her adüvvü alt ve mağlûp edecek iki kıyyelik bir mükemmel mîrî silâhı" cümlesinin izâhını yapmaktadır. Yani dört okka ibadete, iki kıyye ise takvâya işaret etmektedir.

Ancak neden, ibadet dört ve takvâ ise iki rakamları ile ifâde edilmektedir?

İbadet denildiğinde, ilk olarak İslam'ın beş şartını anlarız. Bunlardan, kelime-i şehâdet, İslam dâiresine girmek ve diğer dört farz ibadeti yapmak için yapılan bir akit gibidir. Ne fiili ve ne de ameli bir ibadet değildir. İbadetten ziyâde bir iman ve itikattır. Geriye ise, İslam'ın diğer dört şartı olan: namaz, oruç, hac ve zekat ibadetleri kalmaktadır. İşte dört okkadan maksad, bu dört şart olabilir.

İki rakamı ise, Allah ve ahirete imana işaret etmektedir. Çünkü takva ancak bu iki rükne tam bir imanla olabilir. İki rakamının Allah ve Ahirete iman olduğunu, yedinci sözde geçen şu ifadeler de teyit etmektedir:

"Şu kâinatın tılsım-ı muğlâkını açan "Âmentü billâhi ve bi’l-yevmi’l-âhir” ruh-u beşer için saadet kapısını fetheden, ne kadar kıymettar iki tılsım-ı müşkülküşâ olduğunu..."


"Evet, şu kudsî tılsım ile ölüm, insan-ı mü'mini zindân-ı dünyadan bostan-ı Cinâna, huzur-u Rahmâna götüren bir musahhar at ve burak sûretini alır. Onun içindir ki, ölümün hakikatini gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler."
(1)(1) bk. Sözler, Yedinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...