Muhabbet, mahviyet ve tezellül içinde “Allahü Ekber” deyip sücuda gitmek, yani bir nevi miraca çıkmak demek olan “İşa namazını” kılmak, ifadelerinin izahını yapabilir misiniz? Normalde her namaz müminin miracı değil midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Namaz mü’minin mi’racıdır.” ve “Kulun Allah’a en yakın olduğu an secde anıdır.” hadis-i şerifleri bütün namazlar için geçerlidir. Bu sözde özellikle İşâ (yatsı) namazı için, “bir nevi mi’raca çıkmak” tâbirinin kullanılması, Miraç mu’cizesinin gece vuku bulduğunu hatırlatmak ve geceleri en verimli şekilde değerlendirmeye teşvik için olsa gerektir.

“Her türlü noksanlıktan beri olan Allah, kulunu bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için Mescid-i Haram’dan (Kâbe’den) çevresini mübarek kıldığımız o Mescid-i Aksâ’ya götürdü. Muhakkak ki O her şeyi işiten ve her şeyi görendir.” (İsrâ, 17/1)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...