Muhabbetullah için mutlaka marifet yolundan geçmek mi lazım? Risale-i Nur marifette çok yüksek ilmi Nurcuya kazandırdığına göre; ehl-i tarikattan ziyade Allah'ı veya Resulullah'ı sevmesi lazım, denilse doğru olur mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muhabbet, ilim ve marifetin bir neticesi hükmündedir. İlim ve marifet ziyadeleştikçe muhabbet de ona oranla ziyadeleşir. Tevhid ve marifet olmaz ise kalp ve diğer cihazlar pusulasız ve rehbersiz kalırlar, neye yöneleceğini ve neyi seveceğini bilemezler, bulamazlar.

Nasıl meyve ağacı meyvesi için dikilir ve bakılır ise, aynı şekilde kainat ağacının meyvesi ve neticesi de marifet ve muhabbettir, kainatın yaratılması da ona bakar. Bu yüzden Allah insana bütün kainatı okuyacak marifet kabiliyetini ve nihayetsiz ve her şeyi kuşatacak muhabbet hissiyatını vermiştir. Yani kendisini sevecek ve ona kalben bağlanacak bir muhabbet hissini ve onu hakikati ile tanıyacak ve bilecek marifet kabiliyetinin insanın özü ve esası olan kalbine yerleştirmiştir. Ve muhabbeti marifetin sonucu ve neticesi olarak tayin etmiştir.

Demek insanın kalbinde her şeyi kuşatacak ve yutacak kabiliyette ve genişlikte bir muhabbet istidadı vardır. Bu muhabbeti bu genişliğe ve bu kıvama ancak tevhid ve marifet getirir. Zira tevhid ve marifet kalp ile Allah arasında bir adaptasyon, bir köprü gibidir.

Tevhid ve marifet kalbin kullanma kılavuzu hükmündedir, kılavuza göre hareket edilmez ise kalp adi ve basit şeyler içinde boğulup gider. Kalbin o muazzam genişliği tevhid ve marifet olmaz ise basit ve adi bir mahlukta meccanen söner gider ve manasını yitirir.

Tevhid ve marifet kalbi sahibine yöneltmesi noktasından kalbe yardım edip rehber oluyor. Nasıl tevhid ve marifet akla rehber olduğu zaman her şeyde Allah’ı bulduruyor ise aynı tevhid ve marifet kalbe rehber olduğu zaman da kalbi kainatın dağınıklığından ve mecazi aşklarından kurtarıp Allah’a yöneltiyor.

Risale-i Nurlar, hakiki ve tahkiki marifeti verdiği gibi onun doğal neticesi olan muhabbeti de tahkiki ve hakiki bir şekilde verir. Hatta uzun ve meşakkatli tasavvuf berzahı ile elde edilen muhabbetin daha tahkiki ve daha sağlam olanını, Risale-i Nurlar tahkiki iman ve marifet dersleri ile daha kısa zamanda ve daha zahmetsiz bir şekilde veriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...