Block title
Block content

Muhakemat, Sekizinci Mukaddeme'yi özetlemeniz mümkün mü? Üstad'ın bahsettiği kötü hasletler hala derdimiz (iltizam,taassup,tarafgirlik). Üstad o tarihlerde nasıl bu kadar hüsnüzan etmiş?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın mazi dediği dönem; İslam ümmetinin dışında olanlar için, İlk ve Orta çağlardır. İslam milletinde ise; ilk üç asır en seçkin ve yüksek dönemdir. Bundan sonraki IV. ve V. asır ise mazharı kemaldir yani; İslam açısından verimli ve mükemmel bir dönemdir. V. asır ile XII. asır arası ise mazidir. Yani hissiyat ve kuvvetin hakim olduğu bir dönemdir. XII. asırdan sonra insanlık ve İslam aleminde hissiyat ve kuvvetin yerine hikmet ve akıl hükmedecek.

Akıl ve hikmetin insanlık üstünde hakim olması, İslam’ın lehine bir durumdur. Zira hissiyat ve kuvvetin hükmettiği bir yerde kin, garez, düşmanlık, fanatiklik, zorbalık, zulüm, taassup gibi insanlık için manevi hastalıklar ortaya çıkar. İnsanlar muhakeme ve sağlıklı bir düşünüş ile İslam’ı inceleme fırsatı bulamaz. Akıl ve hikmet ise bu manevi hastalıkların ilacı hükmündedir. Sağlıklı düşünen insanlar için İslam bir cazibe merkezidir. Şayet bu hastalıklar kalkarsa, insanlık İslam’a akın edecektir.

Üstad'ın istikbal ile yadettiği dönem; insanlığın ilim ve hikmete döküldüğü ve hissiyattan ziyade aklın hükmettiği aydınlanma dönemidir. Bu aydınlanma dönemi ise XII. asırdan sonra başlamıştır. Bu dönemde taassup ve cehaletin yerini delil ve ilim almıştır ve alıyor. Bu da İslam önünde duran; kin, garez, düşmanlık, fanatiklik, zorbalık, zulüm, taassup gibi perdelerin yırtılmasına ve aralanmasına yardımcı oluyor.

Mazide duygusal bir nutuk ile insanları harekete geçirmek mümkün iken, şimdi insanlar ilmi ve ispati deliller ile hareket ediyor. Bu da İslam ve insanlar için olumlu bir gelişmedir. Zira İslam dininde hükmeden hissiyattan ziyade akıl ve ispattır.

İlim ve eğitim taassup ve cehaletin yerine geçiyor. Üstad bu sosyal hareketliliği münevver aklı ve kalbi ile hem iyi okumuş, hem de ona vehbi bir tarz ile okutturulmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...