Muhakemat'ta, cehenemin yerin altında olma meselesi anlatılırken, ateş bir dereceye gelir ki, suyu buz eder, ifadesi mevcuttur. Ateşin suyu buz etmesi nasıl oluyor? Ateş yerine "sıcaklık" ifadesi kullanılmalı değil miydi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ateşin veya sıcaklığın hakikati birdir. Yani soğukluk dediğimiz şey ateşin sadece bir mertebesinin adıdır. Hakikat noktasında soğukluk ateşten farklı bir şey değildir. Ama insan ateşin bu mertebelerini anlayabilmek için nispi bir sınıflandırma yapıyor. Ateşin sıfırın altında olan mertebelerine soğuk, üstünde olan mertebelerine de sıcaklık deniliyor. Bu mertebe verme işlemi insanın zihninde olan bir şeydir, hakikatte olan bir şey değildir.

Bu mantıkla düşünecek olursak, soğukluk ateşin bir mertebesi bir derecesi olduğu anlaşılır. Dolayısı ile ateşin bir derecede soğukluk noktasından suyu dondurması ve cisimleri yakması gayet bilimseldir. Yakmak tabiri soğuk için de sıcak içinde kullanılır. Mesela halk arasında sebzelerin soğukta donmasına sebzeyi soğuk yaktı denilmesi buna işaret eder.

Nitekim hava durumu raporlarında da sıcaklar sıfırın altında on derece veya yirmi derece diye yazılır veya okunur. Soğuklar sıfırın altında şu kadardır diye okunmaz. Eksi on derece de sıcaklığın bir derecesidir, artı on derece de sıcaklığın bir derecesidir.

Ateş kelimesi sıcaklığa bir alem bir isim olduğu için, hem sıcaklığı hem de soğukluğu kapsayacak bir şekilde sarf edilmiştir. Yani ateş ile sıcaklık kelimeleri adeta müteradif (eş anlamlı) gibi olmuşlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...