"Muhakkikin-i ulema" ile "muhakkikin-i asfiya" arasındaki fark nedir, tarzları aynı mı, ayrı mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muhakkikin-i Ulema: Medrese ve ilim geleneğine tabi olan alimler demektir. İslam tarihinde malum olduğu üzere, İslam ilim dünyası tekke ve medrese olmak üzere iki esasa ve iki ekole bölünmüştür. Hatta bu iki esas ve ekol rakibane ve mücadele suretinde inkişaf etmiştir. Medrese ilim ve aklı ön plana çıkarırken; tekke, kalp ve tasavvuf merkezli bir ekoldür.

Tekkede kalbin inkişaf etmesi esas iken, medresede aklın inkişafı esastır.

Muhakkikin-i Asfiya: Medrese ve tekkeyi birleştirip, akıl ve kalbi bir ahenk ve uyum içinde işlettiren ve inkişaf ettiren, alim ve evliyalara asfiya deniliyor. Yani asfiya kavramı her iki ekolü de içine alan yüksek ve ulvi bir kavramdır.

Asfiya derecesine gelmiş bir insan hem ilim sahibidir, hem de kalbi velayet mertebesindedir. Kalp ve akıl beraber inkişaf etmiştir. Risale-i Nurlar da asfiya mesleğindendir.

Fahreddin-i Razi muhakkikin-i ulemadan iken, Abdulkadir Geylani Hazretleri muhakkikin-i asfiyadandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...