"Muhal" ile "mümteni" kavramları arasında fark var mı, varsa izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Muhal" kelime olarak imkânsız, vukuu mümkün olmayan, bâtıl, boş söz, hurafe olan düşünce ya da görüş gibi anlamlara geliyor.

"Mümteni" kelimesi de imkânsız, muhal, mümkün olmayan gibi anlamlara gelmektedir.

Istılah olarak “muhal” veya “müstahil” diye de ifade edilen "mümteni", yokluğu zatının gereği olan veya varlığı mümkün olmayandır. Allah’ın yokluğu, dört sayısının tekliği mümtenie örnek olarak zikredilebilir. Mümteniin temel özelliği hiçbir şekilde var olmamaktır. Mantıkta ise “konunun özü itibariyle yokluğunu gerektirmesi” anlamında kullanılır.

Görüldüğü gibi ister ıstılah açısından olsun ister kelime anlamı açısından olsun muhal ile mümteni benzer anlamlara gelmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...