Block title
Block content

"Mûhiş bir dehşetten, müthiş bir hayretten başka, ruha bir kemal-i ilmî vermiyor. Bahs-i Kur'an gibi etmiyor." Felsefenin bu tip tespitlerine de ihtiyaç yok mu; "ruha kemal-i ilim vermesi" ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hem der: وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراَجاً  Şu sirac tabiriyle âlemi bir kasır suretinde, içinde olan eşya ise insana ve zîhayata ihzar edilmiş müzeyyenat ve mat'umat ve levazımat olduğunu ve güneş dahi musahhar bir mumdar olduğunu ihtar ile rahmet ve ihsan-ı Hâlık'ı ifham eder. Şimdi bak, şu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak, diyor ki: 'Güneş, bir kitle-i azîme-i mayia-yi nâriyedir. Ondan fırlamış olan seyyaratı etrafında döndürüp cesameti bu kadar, mahiyeti böyledir şöyledir.' Mûhiş bir dehşetten, müthiş bir hayretten başka, ruha bir kemal-i ilmî vermiyor. Bahs-i Kur'an gibi etmiyor. Buna kıyasen bâtınen kof, zahiren mutantan felsefî meselelerin ne kıymette olduğunu anlarsın. Onun şaşaa-i surîsine aldanıp Kur'an'ın gayet mu'ciz-nüma beyanına karşı hürmetsizlik etme!.."(1)

İlmin maddi ve manevi olmak üzere iki faydası vardır: Maddi faydası, dünyevi menfaat ve yararlarıdır ki bu yararların ömrü kabir kapısına kadardır ondan sonrasında pek bir işe yaramaz. Mesela, beyin cerrahının cerrahlığı dünyada konforlu bir hayat yaşaması için yeterli olabilir ama bu cerrahlık ahiret hayatında önemsiz ve geçersizdir.  

İlmin manevi faydası ise, Allah’ı isim ve sıfatları ile tanımaktır. Her bir fen ilmi Allah’ın bir isminin tecellisi olup insan bu ilimleri tefekkür ederek hem imanını ziyadeleştirir hem de manen terakki eder.  

Fen ilimleri özünde yararlı ve güzeldir, ama bu ilimler Allah’ı tanımakta kullanılmaz ise, bu ilimlerin faydası sadece dünyada kalır ve ahirette bir işe yaramaz. Bu ilimleri hem dünyada hem de ahirette yararlı kılabilmenin tek yolu tefekkürdür.

Felsefe bu yararlı ve güzel ilimleri inkar ve küfürde istihdam ettiği için, bu ilimleri aleyhine çeviriyor. Bıçak ile ekmek de doğrarsın adam da. Ekmek doğramak insan için bir kolaylık iken, adam doğramak vahşetli bir günahtır. Burada bıçağın kendisi değil bıçağın nerede kullanıldığı önemlidir. Fen ilimleri de bıçak gibidir, imanda kullanırsan cenneti küfürde kullanırsan cehennemi boylarsın.  

(1) bk. Sözler, On Dokuzuncu Söz, On Dördüncü Reşha.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...