Block title
Block content

"...muhkemât-ı Kur’âniyenin mizanlarıyla ve Sünnet-i Seniyyenin terazileriyle a’mâl ve hâtırâtını tart. Ve Kur’ân’ı ve Sünnet-i Seniyyeyi daima rehber yap..." Burayı izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, ey şeytanın desiselerine müptelâ olan biçare insan! Hayat-ı diniye, hayat ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyenin selâmetini dilersen ve sıhhat-i fikir ve istikamet-i nazar ve selâmet-i kalb istersen, muhkemât-ı Kur’âniyenin mizanlarıyla ve Sünnet-i Seniyyenin terazileriyle a’mâl ve hâtırâtını tart. Ve Kur’ân’ı ve Sünnet-i Seniyyeyi daima rehber yap..."(1)

İnsan, şahsi ve toplumsal hayatta çok sorunlarla, çok karmaşık durumlarla karşı karşıya kalıyor. Bunların karşısında ne yapsa doğru olur, ne yapmasa yanlış olur, kargaşası içinde şaşırıp kalıyor.

Zira, bütün meselelerin isabetli ve doğru taraflarını anlamaya ve idrak etmeye ne insanın gücü yeter, ne de ömrü. O zaman, bu zor ve karmaşık durumlar içinde hakkı, istikameti, Allah’ın hoşnut olacağı şeyleri bulmanın tek yolu; onun Kitabına ve Resulünün (asm) sünnetine yapışmak ve onu kendine rehber yapmaktır.

O zaman hem fikrin, hem kalbin, hem de vicdanın o belirsizliklerden kurtulur. Diğer taraftan da, Allah’ın razı olduğu bir istikamet içinde olursun, denilmek isteniyor. Kur’an ve sünneti, hayatına model ve rehber yapan kişi,  şeytanın hile ve aldatmalarından da emin olur. Şeytan gibi insanların dalaletinden kurtulur.

Ormanda ve denizde pusulasız ve azıksız gitmekle; şahsi ve toplumsal hayatta, Kur’an ve sünneti rehber ve model almamak  aynıdır. 

(1) bk. On Üçüncü Lem'a, On Üçüncü İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...