"Muhlis" ile "muhlas" arasındaki farkı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Muhlis" hâlis olan, ihlâsı kazanmak için gayret gösteren, samimi ve itikadı doğru olan, her hâli içten ve riyasız olan kimse demektir.

"Muhlas" ise, kişinin belli bir gayret, samimiyet neticesinde Allah’ın rızasını kazanarak ihlası elde edip, muhlisler seviyesine çıkmasıdır.

İnsanları, alimleri, ilmiyle amel edenleri helakete götüren sebep, ihlaslıları müstesna kılmaktadır. Ancak onlarında bulunduğu mevki sebebiyle büyük tehlikelerle karşı karşıya oldukları da kaçınılmaz bir durumdur.

Muhlas olanlar ise; özel olarak, belli bir gayret göstermeden ancak liyakatlerine binaen Cenâb-ı Hakk'ın özel olarak ihlaslı kıldığı kimselerdir ki, bunlar Allah’ın koruması altındadırlar. Onlar bu ihsana bizzat layık kılınmışlardır. Kesb ile değil, lütuf ile ulaşılan ulvi bir makamın adıdır muhlas.

Muhlaslık, peygamberler ile veliler kervanının baş çekenlerine nasip olan bir derecedir. Bu sebeple Hz. Yusuf (as),

"...O tâatte ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı." (Yusuf, 12/24) diye övülmekte; Kelîmullah Hazretleri (as) da "Kitapta Musa'yı da an. Çünkü o, ihlâsa erdirilmiş (bir zât) îdi, resûl bir peygamberdi." (Meryem, 19/51) diye tavsif ve tebcil olunmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474
Muhlasların lütfu İlahiyeyi celbeden hasletleri nelerdir
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İhlas, takva, terk-i masiva, salih ameller vesaire bunlara sebep olabilir. Bu konuda net bir formül yazmak zor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ahmet Feyzi kar...

Muhlas muhlis ten daha yüksek bir seviye

İhlasın 4 mertebesi
Yapılan işin allahın emri olduğu için yapılmadı yani bu işi Allah emrediyor diye yapmaktır niyet allahın emri olması

2 sonunda yalnız allahın rızasını araması

3 allahın rızasını ararken allahın koyduğu sınırlara riayet etmektir yani yol ve araçların meşru olmasıdır


4 sonunda allahın takdirine razı olmak takdir ve tevekkül etmek o da ihlsdır
Ya rabbi bu kadar çile çektik senin emrini dinledik  şu senin gönderdiğin bak denilmez bunu diyen ihlası kırar


Kul eğer bu 4 mertebeye kazanırsa halis olmuş olur yani ihlaslı olmuş olur 

Ki bu söyleniyor zaten İhlas risaleiende halis o dur zaten bu 4 mertebeye riayet edene halis denir 


MUHLİS İSE 

Yaptığı işte allahın ihlası nasip ettiği kulu demektir. muhlis olur o. ihlasa niyet  etmiş halis, ihlası kazanmış muhlis. Çünkü Allah verir 
Biz Allah'tan ihlası isteriz Allah vermez ne olur kayboluruz Allah vermeyebilir. 

Muhlis allahın ihlası nasip ettiği kuludur aslında. İhlas bir hulle olarak ona giydirilmiştir diyebiliriz. 

Muhlas ise muhlis ten daha yüksek bir makamı ifade eder ve nitekim... 

İhlas risalesi in sonundaki duada diyor ki bizi muhlis ve muhlas lardan eyle diyor ya muhlis var birde muhlas var 

Muhlas ise öyle bir mertebe olarak parlıyor ki o mertebede ihlasa malik olan bir kul istesede ihlası kıramaz. Allah onu korur. 

Sair şeytani arızaları içine girmez...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şeref askar

Kanaatimce

muhlis , ismi faildir.  ihlasa niyet etmiş , bu yola girmiş veya normal ihlaslı biri için kullanılır.  Fiilden oldugu için teceddüde yani bozulup yenilenmeye açıktır. 

Muhles ise : ismi mefuldur. Yani o isimde istimrar ve sebat vardır. Yani ihlasta istikameti kazanmış kimse demektir. Muhafaza altındadır. Hz. Yusuf gibi... daha üst mertebedir.

İstimrar ve devam şe'ninde olan isimlerden ism-i mef'ul olarak zikredilmesi...İşarat-ül İ'caz (RNK) - 30

 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...