"Muhtelif milletlerin İslamiyete girmeleriyle, birbirine zıt ve muhalif çok cereyanlar ve efkâr karıştı. Bahusus, bazıların gurur-u millileri Hazret-i Ömer’in (r.a.) darbeleriyle dehşetli yaralandığından, seciyeten intikama fırsat beklerlerdi." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslamiyet, Hz. Ömer (r.a.) döneminde çok geniş kitlelere yayıldı ve büyük fetihlerin ekserisi onun zamanında gerçekleşti. İran’ın, Hz. Ömer zamanında fethedilmesi, bilhassa havas tabakada ona karşı kin ve adaveti yerleştirdi. İran halkının çoğunluğu için bu fetih, belki imana ve hidayete vesile oldu, ama seçkin tabakası için aynı şey düşünülemezdi. Zira onlar İran'ın fethini itikadi bir "darbe" olarak görüyorlardı ve bu yüzden Hz. Ömer (ra)’a düşman oldular. İran'da bu gurubun halk üzerinde etkisi fazla olduğu için, halkın Hz. Ömere olan düşmanlıkları hâlâ devam etmektedir.

O günden bugüne İran’ın Ehl-i sünnete karşı olmasında da "fethin" tesiri vardır. Burada ifade edilen "darbe"den maksat, fethin neticesinde millî gururlarının incinmesidir. Eski köklü âdetlerinin yıkılıp, yerine İslam’ın gelmesi, seçkin zümrenin etkisinin kırılmasında bir darbe gibi oldu ve kendilerini zillete düşmüş saydılar.

Hz. Ömer (ra)’in bir İranlı tarafından şehit edilmesi de bu düşmanlığın bir tezahürüdür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

bilalerdogan72
sizleden allah razı olsun s.a.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...