"Muhtelif ruhani mahlukların o seyyalat-ı latife maddelerinden halk edilmesi ve onların bir kısmına melaike, bir kısmına da ruhani ve bir kısmına da cin ecnasları" denilmesi ne demektir? Hangileri hangi maddelerden yaratılmış olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm.) şöyle buyurmuştur:

“Melekler nurdan; cinler dumansız ateşten / alevden; insanlar ise size anlatıldığı gibi (topraktan) yaratılmıştır.”(1)

Evvela, şu hususun ifade edilmesi gerekiyor: Bütün melekler ruhani varlıklardır, ama bütün ruhaniler melek değillerdir. Cinler de vefat eden insanların ruhları da ruhani grubuna girerler, ama melek değillerdir.

Bir başka sualin cevabında da ifade edildiği gibi, varlık âlemi hakkında yapılan gayb-şehadet, mülk-melekût, dünya-ahiret şeklindeki ikili tasniflerden birisi de âlem-i emir ve âlem-i halk şeklindedir. Toprak halk âleminden, yer çekimi emir âlemindendir. Aynı şekilde ruhlar emir âleminden bedenler halk âlemindendir. İnsanın topraktan yaratılmış olması onun bedeniyle alakalıdır, bu bedene ana rahmindeki hayatının bir safhasında âlem-i emirden olan ruh ilka edilmektedir.

Ruhun topraktan yaratılmadığı açıktır. Aynı şekilde yeryüzündeki bütün canlıların da ruhları topraktan yaratılmış değildir. Ancak, ruhların görünmemeleri ve emir âleminden olmaları sebebiyle biz bütün bu canlıların, hadiste haber verildiği gibi, topraktan yaratıldıklarını görüyor ve biliyoruz.

Cinlerin ateşten yaratılmış olmaları da aynı şekilde değerlendirilecektir. Demek ki, insan nevinin yaratılmasına en uygun unsur toprak olduğu gibi, cin nevinin yaratılmasına en uygun unsur da ateştir. Keza, meleklerin nurdan yaratılmaları da bu manadadır.

Seyyalat-ı latifelerden “Hangileri hangi maddelerden yaratılmış olabilir?” sualine gelince, bu konuda bir şey söylememiz mümkün değildir. Sadece, tahmini olarak, ışıklardan melaike yaratılmış olabileceğini belki söyleyebiliriz. Ancak, karanlıktan, havadan, manalardan ne gibi ruhaniler yaratıldığını bilemeyiz.

Nur Külliyatı’nda, elfaz-ı mukaddeseden de meleklerin yaratıldığı ifade edilmiştir.

1) bk. Müslim, Zühd 10, h.no: 2996.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...