Muhyiddin-i Arabi Risalelerden haber vermiş midir? Vermemişse, bu büyük hadisenin Hazrete görünmemesi nasıl acıklanabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, İbn-i Arabi’nin Risale-i Nurlara işaret edip etmediğini anlayabilmemiz için, onun eserlerini iyice bir tahkik etmemiz gerekir. Belki bizim göremediğimiz veya ihata edemediğimiz bir şekilde işaret ve beşarette bulunmuştur. Bu işaret ve beşareti de ancak Üstad Hazretleri gibi ehil zatlar tespit edebilir. Öyle ise "İşaret etmiştir." demek nasıl tahkike bakıyor ise, "Etmemiş." demek de aynı şekilde tahkike bakar. Tahkik olmadan hüküm vermemek gerekir.

İkincisi, her velinin, her hadiseyi görmesi ve bilmesi kabil değildir. Bir ihtiyaca binaen Allah gösterirse görebilir, göstermez ise onun elinden bir şey gelmez. Nitekim peygamberler bile bu gibi sırlı olayları ancak vahyin yardımı ile görebiliyorlar. Hazreti Yakup (as) yakınındaki kuyuyu göremezken, vahyin yardımı ile Kenan ilindeki Hazreti Yusuf’un (as) kokusunu duyabilmişti. Demek bu gibi görmeler kesbi değil, vehbidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...