Block title
Block content

"Mukadderât-ı hayatiyeden terkip edilen mânevî ve muntazam birer suret, birer miktar bulunması,.." Buradaki "manevi sureti" nasıl anlayabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اْلاَعْلٰى - اَلَّذِى خَلَقَ فَسَوّٰى - وَالَّذِى قَدَّرَفَهَدٰى  ["Her şeyden yüce olan Rabbinin ismini tesbih et. O Rabbin ki, her şeyi yaratıp düzene koydu. O Rabbin ki, her şeye lâyık bir şekil ve ölçü tayin ederek, onu yaratılış gayesine yöneltti." (A'lâ, 87/1-3)] sırrınca, umum eşyada, hususan zîhayat masnularda, hikmetli bir kalıptan çıkmış gibi, her şeye bir miktar-ı muntazam ve bir suret, hikmetle verildiği; ve o suret ve o miktarda, maslahatlar ve faydalar için eğri büğrü hudutlar bulunması; hem müddet-i hayatlarında değiştirdikleri suret-i libasları ve miktarları yine hikmetlere, maslahatlara muvafık bir tarzda, mukadderât-ı hayatiyeden terkip edilen mânevî ve muntazam birer suret, birer miktar bulunması, bilbedâhe gösterir ki, bir Kadîr-i Zülcelâlin ve bir Hakîm-i Zülkemâlin kader dairesinde suretleri ve biçimleri tertip edilen ve kudretin tezgâhında vücutları verilen o hadsiz masnuat, o Zâtın vücub-u vücuduna delâlet ve vahdetine ve kemâl-i kudretine hadsiz lisanla şehadet ederler."(1) 

Eşyanın aslı İlahi ilmin bir unvanı olan levh-i mahfuzdan gelmektedir. Mesela bir çiçek tohum olma aşamasından tut çiçek olma aşaması ve ölmesine kadar başına gelen her hâl, levh-i mahfuzda program olarak vardır. Çiçeğin maddi alemindeki ahval ve seyri, bu kader programına göre gerçekleşmektedir.

“Mukadderât-ı hayatiyeden terkip edilen mânevî ve muntazam birer suret” ifadesi, eşyanın ilm-i İlahideki manevi ve ilmi vücutlarıdır. Üstadımız buna "vücud-u İlmi" ya da "vücud-u manevi" demektedir.

Yani maddi alemdeki her şey vücuda gelmeden önce İlahi ilimde düzenlenmiş ve ayarlanmış, sonra bu düzen ve ayara göre maddi aleme intikal etmiştir.

Terkip düzen, sistem; manevi suret ise bu düzen ve sistemin kaderdeki yazı hâlidir.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, On İkinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On İkinci Pencere | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 914 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...