MUKADDES

Mukaddes, “noksan ve kusurdan uzak, takdis edilmiş olan” mânâlarına gelir. Kutsî de aynı mânâ için kullanılır. Şu var ki, kutsîde mensubiyet (ait olma) mânâsı esastır; dünyevî ve uhrevî kelimelerinde olduğu gibi
Cenâb-ı Hakk’ın zâtı ve sıfatları gibi şuunatı da mukaddestir, noksan ve kusurdan münezzehtir.

Bak: Lezzet-i Mukaddese

Yükleniyor...