Mükemmelik Rabbimize aittir, neden Risalelerde bazen insan için de kullanılıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’a ait bir sıfat, insanda kullanılıyor ise bu mecazidir. Yani kemal sıfatlar; Allah’ta hakiki anlamında, insanda ise mecazi anlamında kullanılır. Mecazi bir şekilde kemal sıfatları insana vermekte bir mahzur yoktur. Ancak hakiki anlamında kullanılır ise caiz olmaz.

İnsanın sahip olduğu her şey emanettir, hakikat noktasında hiçbir şeyin sahibi ve maliki değildir. Ama "benim evim, benim arabam, benim saçım, benim gözüm" deriz. Bu ifadelerin hepsi mecazi anlamdadır, hakikat noktasında insanın elinde iktidar ve icattan yoksun bir iradesinden başka hiçbir şey yoktur. Nasıl bizim olmayan şeyler bize mecazen izafe ediliyor ise; mükemmellik de mecazen insana izafe edilebilir.

Diğer bir husus; insan sanat ve eser olarak mükemmeldir; yoksa kendi kesbi ve kazanımı açısından değildir. Böyle olunca insan mükemmeldir denirken, aslında sanatkarı mükemmeldir, denilmek isteniyor. Zira eser ve sanattaki kemal, ustası ve sanatkarından gelir. Bir eseri nazara vererek "mükemmel" denildiği zaman, eserin sahibi övülmüş olur, eserin kendi değil.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...