"Muktazi" ve "alamet" kavramları arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Muktazi", çok açık bir şekilde, bir şeyin çok gerekli ve çok zorunlu olma halidir. "Alamet" ise iz, işaret, nişan gibi anlamlara geliyor.

Bir durumun, bir gerçeğin herkes tarafından zaruri ve zorunlu bir şekilde anlaşılması "muktazi" olurken, bir durumun bir gerçeğin izlerini, işaretlerini, nişanlarını akıl yürütme ve mantık önermeleri ile anlama işine de "alamet" denilir.

Yani alamet muktaziye göre biraz daha üstü kapalı, biraz daha akıl ve mantık yürütme ile anlaşılacak bir şeydir.

Her ikisi de vahdetin delilleri, ama birisi çok açık ve zorunlu iken diğeri ise işari ve remzidir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474
24.mektubda geçen dai ile muktazi arasında ve gaye ile faide arasında fark varmıdır
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Dai: Kelime olarak sebep, muktazi yani; gerekli hale getirmek demektir. Meselâ, yemek yemek, iştihadan gelen bir lezzet, bir iştiyaktır. Onu yemeğe sevk eder. Buna dai denir. İnsanı maksada ve gayeye sevk eden sebep ve vasıtalara da "dai"denir.

Muktazi: Kelime olarak lâzım gelme, gerekme gibi manalara gelir. Dai ile eş anlamlıdır.

Muktazi ve dai; sebep ile sonuç arasındaki gereklilik bağıdır. İlle-i gaiye ise; sonuç ve neticedir. Bir başka ifade ile dai ve muktazi, elde etme gereksinimidir; ille-i gaiye ise, elde edilmek istenen netice ve maksattır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...