"Mü'minin sınıfından addedilmediklerine delalet için "ma"nın haberi üzerine "be" dahil olmuştur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - وَماَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ ’deki haber üzerine harf-i cer olan ب’nin duhulü neye işarettir?

C - Onların zahiren imanları varsa da, hakikatte imana ehil ve lâyık insanlar olup, mü’minîn sınıfından addedilmediklerine delâlet için مَا ’nın haberi üzerine ب dahil olmuştur.
"(1)

Münafıklar, görüntü itibari ile ya da şeriatın zahirine nispetle Müslümanlardır; lakin hakikatte ve işin gerçek boyutunda kafirdirler. Bu münafıklar taban, yani Allah’ın vermiş olduğu ilk fıtrat noktasından imana ehil ve layık insanlardı. Sonra onlar bu liyakat ve ehliyeti kendi kötü iradeleri ile küfür yolunda heba ettiler.

İşte ayetin belagat kıvrımları içinde bütün bu muhtemel manaları bertaraf edip hakiki hallerine karine ve işaret olması için “be” harfi haber olan “mim” harfine dahil edilmiştir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, Âyet: 8

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...