"Münakkaş bir kumaş-ı hikmetten muhteşem bir gömlek giydirilmiş, ve o hikmetnümâ suret gömleği üstünde, lütuf ve ihsan çiçekleriyle müzeyyen bir hulle-i inâyet, herşeyin kametine göre biçilmiş..." İzahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlgili paragrafı buraya alıp, izahına çalışalım:

"Evet, şu mevcudat, zerrelerden güneşlere kadar, fertler olsun, neviler olsun, küçük olsun, büyük olsun, semerat ve gayatla ve faydalar ve maslahatlarla münakkaş bir kumaş-ı hikmetten muhteşem bir gömlek giydirilmiş, ve o hikmetnümâ suret gömleği üstünde, lütuf ve ihsan çiçekleriyle müzeyyen bir hulle-i inâyet, her şeyin kametine göre biçilmiş."(1)

Şu gözümüz önündeki mevcudat ve varlıklar, en küçük atomundan en büyük galaksilerine kadar, -ister bir fert olsun, ister bir tür olsun, ister küçük olsun, ister büyük olsun- gaye ve faydalar ile süslenmiş bir vücut onlara giydirilmiş ve her bir gaye ve fayda vasıtası ile o mevcuda sayısız ihsanlar ve ikramları Allah lütuf ve ihsanı ile ona takdim ediyor.

Bu varlıklara verilen vücut elbisesi içinde, sayısız cihaz ve duygular, dercedilmiş. Her bir cihaz ve duygu, Allah’ın ikram ve ihsanlarına açılan pencereler hükmündedir. Mesela; göz bir cihazdır, insan sayısız görme nimetlerini bu göz ile tadar. Kulak bir cihazdır; sesler alemindeki nimetleri bu cihaz ile hisseder vesaire. İşte; Allah, bu göz ve kulağı hikmeti ile vücudumuza yerleştiriyor ve bu cihaz vasıtası ile bize sayısız nimetlerini ihsan ve ikram ediyor. Biz bu hikmet ve ikramların izini ve işaretini takip ederek Allah’ı buluruz. Bu noktada yani hikmet ve ikram noktasında kainatın her tarafı bir iz, bir işaret, bir levha konumundadır.

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...