Block title
Block content

Münazarat Risalesi, neden Doğu'daki aşiretler içinde yapılmış bir derstir, hikmeti ne olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın Doğu bölgesinde doğmuş ve o bölgede yaşamış bir alim olarak, bölge halkını aydınlatması ve irşat etmesi hem doğaldır hem de görevidir. O zamanın aşiretleri alim ve aydın olarak Üstad'a sorular soruyorlar, Üstat da bu sorulara cevap veriyor. Münazarat ve Sünûhat gibi eserler soru cevap şeklinde bir muhaveredir, sonradan tabedilmiştir.

Üstat bu aşiretleri çağın gereklerine ve İslam ile barışık olan birtakım yeniliklere ilmi ağırlığı ile alıştırıyor. Cumhuriyet, hukukun üstünlüğü, ahlak, fazilet, eğitim gibi konularda o aşiretlerin endişelerini giderip İslam ile çelişmediğini izah ediyor. Zira doğunun en büyük yarası, eğitim ve taassuptur. Üstat bu hastalıkları gidermeye çalışıyor.

Avam ve mutaassıp insanlar, delilden çok kaynağın kutsiyet ve ismine bakar, ona göre teslim olurlar. Üstad'ın da bölgede ilmi ve manevi bir ağırlığının olması, irşat ve aydınlatma işini kolaylaştırmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...