Block title
Block content

"Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Çünkü vicdanı tefessüh eder, hayat-ı içtimaiyeye bir zehir hükmüne geçer." Bazı mürtedlerin güzel hasletleri nasıl anlaşılmalıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yemek yemek, su içmek, uyumak nasıl insani bir gereksinim ise, bir mürtet ya da ateistin ailesine şefkatli olması, düşkünün elinden tutması, dürüst olması vesaire gibi hasletler de temel insani birer gereksinimlerdir. Buna fıtri gereklilikler nazarı ile de bakılabilir.

İmandan gelen şefkat ile fıtri şefkat arasında büyük bir fark vardır. Fıtri şefkat dar ve potansiyel bir haslet iken, imandan gelen şefkat ise geniş ve işlenmiş bir şefkattir. Mesela, imanı sağlam birisi kendi çocuğu için bir başkasının çocuğuna zulmetmez. Ama şefkati fıtri olan birisi bu konuda güven vermez.

Diğer bir husus Allah iyiliği, kemali ve güzelliği kendi rızası ile ilişkilendiriyor ve ona göre not veriyor. Yani Allah için olmayan dünya dolusu iyiliğin Allah katında bir değeri bir kemali bir güzelliği bulunmuyor. Belki bu iyiliğin insanlara faydaları olabilir ama Allah faydadan ziyade niyete ve niyetin ihlasına bakıyor.

Mürted İslam dininden çıkmış kişiye denir. İslam dini ise, dinlerin en yükseği ve en mükemmelidir. Dinlerin en yükseğini ve mükemmelini terk eden adam, artık başka dinleri ve kanunları tanımaz ve onların terbiyesine girmez. Böyle olunca mürtet tam bir kuralsızlık ve anarşistlik içine düşer. Bu da toplum için büyük bir risk teşkil eder. Nasıl kangren olan aza vücudun bütününe zarar vermemesi için kesilip atılır ise, böyle anarşist ve kuralsız mürted de toplumun bünyesine zarar vermemesi için idam edilip temizlenir.

Üstad'ın vermiş olduğu örnekteki gibi süt ve yoğurt bozulsa yine yenip kullanılabilir, ama sütün en mükemmel kısmı olan yağ bozulsa ondan yeni bir ürün çıkmaz zira ondan daha üstün bir ürün olmadığı için başka ürün olmaya kabiliyeti kalmıyor.

İşte Müslüman da insanlığı ve ahlakı en kamil olan İslam dininden öğrendiği ve onunla terbiye olduğu için, artık bu daireden çıktığı zaman ruhuna kemalat kazandıracak başka bir nokta başka bir sistem kalmıyor. Bu yüzden tam bir inkar ve anarşiye kayıyor, böyle zararlı bir haşerenin de hakkı hayatı kalmasa gerek. İşte bu yüzden bütün mezhepler de "Mürtedin hakkı hayatı yoktur." diye hüküm verilmiş.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...