"Müsabaka ile hakikî imanlı fazilettir." ile "Birbirinize karşı rekabet değil,.." cümlelerine binaen; "rekabet", "yarışma" ve "müsabaka" nedir; farklarını yorumlar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müsabaka, hangisinin ileride olduğunu anlamak için yapılan tecrübe, imtihan. Bir şeyde derece anlama için iki veya daha çok şahıslar arasında, bazı şartlarla yapılan tecrübeye denir.

Rekabet, başkalarından ileri geçmeğe çalışmak, benzerleriyle üstünlük yarışına çıkmak ve kıskançlık anlamlarına geliyor.

Rekabet iman ile küfür, iyi ile kötü, hayır ile şer arasında olursa müspet neticeler veren bir araçtır. Aynı rekabet iman, iyilik ve hayrın kendi içinde olursa zararlı olur. Çünkü rekabetin kıskançlık ve hasetliğe dönüşme durumu söz konusudur.

Mümin, kafiri her konuda geçmek için çalışır, çabalar onunla rekabet eder. Ama aynı mümin başka bir mümin kardeşi ile didişmez, onunla rekabet etmez, onun üstün yönleri ile iftihar eder ve mümin kardeşinin meziyetlerini kendi meziyeti gibi görür. En fazla mümin kardeşine gıpta edip ona imrenir.

“İşte nev'-i insanın tenevvüünün en mühim mayesi ve zenbereği; müsabaka ile hakikî imanlı fazilettir.”(1)

Müsabaka burada Allah’ın insanları bir takım sıkıntı, bela ve zorluklarla test etmesi anlamında kullanılıyor.

“Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir.”(2)

Burada ise müminlerin kendi içlerinde rekabet ve kıskançlık ile değil, birbirlerinin meziyetle ile iftihar etme, belki en fazla gıpta ve imrenme ile hareket etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi İkinci Lem'a.
(2) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale Olan Altıncı Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...