"Müsabaka" ve "Rekabet" Kavramlarını ve farklarını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müsabaka; bir şeyin farkını ve derecesini anlamak için iki veya daha çok şahıslar arasında, bazı şartlarla yapılan tecrübeye ve imtihana denir.

Rekabet; başkalarından ileri geçmeğe çalışmak, benzerlerinden üstünlük yarışına girmek ve kıskanmak gibi manalarına geliyor.

Eğer rekabet iman ile küfür, iyi ile kötü, hayır ile şer arasında olursa gayet güzeldir ve müspet neticelere vesiledir. Aynı rekabet iman, iyilik ve hayrın kendi içinde olursa zararlı olur. Çünkü rekabetin hırsa, hasetliğe ve tefrikaya sebep olması kaçınılmazdır.

Mümin, kâfiri her konuda geçmek için çalışır, çabalar ve onunla rekabet eder. Ama aynı mümin başka bir mümin kardeşi ile didişmez, onunla rekabet etmez, onun üstün vasıfları ve güzel meziyetleri ile iftihar eder. Mümin kardeşinin meziyetlerini kendi meziyeti gibi görür, ona gıpta edip onun gibi olmaya çalışır.

“Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir.”(1)

Burada müminlerin birbirleriyle rekabet etmemeleri, kıskanmamaları, birbirlerinin meziyetleriyle iftihar etmeleri vurgulanıyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale Olan Altıncı Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...