Musibetlerle (hastalık, kaza, vb.) karşılaştığımızda şükür yerine hamd gerekmez mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmanı ve tevekkülü kavi ve kuvvetli olan bir mümin için, musibet ve sıkıntılar birer ihsan ve ikramdır. Çok evliyalar musibetlere iltifat-ı İlahi nazarı ile bakmışlar. Aslında hakikati de bu şekildedir. Lakin avam ve imanı zayıf insanlar için bu gibi musibetler birer ikaz, birer ihtar kabilindendir. Musibetin şekli kişinin iman ve bakış açısına göre şekilleniyor.

Musibet ve hastalıklar imanı kuvvetli olan birisi için ikram ve ihsan, imanı orta olan birisi için ikaz ve ihtar, imanı zayıf olan birisi için ceza ve mücazat, imanı gafletle kaplı olan birisi için de -haşa- haksızlık ve zulüm gibi algılanıyor. Ama hakikat-i halde musibet ve sıkıntılar hem ihsan hem de ikaz kabilindendir.

Risale-i Nurlar tahkiki iman dersini verdiği için musibet ve hastalıkları, ölüm ve belaları birer nimet ve ikram olarak tasvir ediyor.

Şükür: Allah'ın nimetlerine karşı memnunluk göstermek ve Allah'a karşı bu nimet ve ihsanlarından dolayı iman ve ibadet ile teşekkür etmek anlamına geliyor.

Hamd: Kelime olarak medih, övmek ve sena etmek manalarına geliyor. Istılahta ise Cenab-ı Hakk'a karşı kulların memnuniyet ve sevinçlerini ve O'na hamd ve şükür ile medihlerini bildirmeleri, senâ etmeleri demektir.

Hamd ile şükür manaları müteradiftir, yani eş anlamlı kelimelerdir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hamd ve şükür aynı şey mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...