Müslüman bir aileden doğmak ile ateist veya Hıristiyan bir aileden doğmak arasında zahiren bir adaletsizlik görünüyor. Konu hakkında bizi aydınlatır mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvelâ şunu ifade edelim ki, Allah, adaletsiz iş yapmaktan ve zulmetmekten münezzehtir. Zahiren çirkin gibi görünen ve adil olmayan çok şey vardır ki, bizler hikmetini bilemeyiz. Bu meselede de çok hikmetler vardır.

Cenab-ı Hak başta insan olmak üzere her şeyi yerli yerinde ve hikmetli yaratmıştır. Balığı denizde, koyunu karada ve kurtçuğu meyvenin içinde yaratan Allah, elbette ki insanların doğacağı yeri, zamanı ve muhiti bilerek yaratmaktadır. Bugüne kadar yaratılan bütün mahlûkat ve kıyamete kadar yaratılacak olanlar Yüce Rabbimizin ilmindedir.

İnsanı yoktan yaratan, rızkını verip hayatını devam ettiren Allah, bizim düşündüğümüz kadar -hâşâ- kulunu düşünmüyor mu acaba?

"Ben, Peygamberimiz (a.s.m.) zamanında gelseydim yiğit bir sahabi olurdum." diyen insanlar az değildir. Ancak Ebu Cehil'in safında yer almayacağı ne malum..

İşin hakikatını zerre kadar kuluna zulmetmeyen Allah'a havale edip, işin zahirine dönelim. İtikadî mezheb imamları, semavî mesaj kendilerine ulaşmayan herkesi ehl-i necat olarak vasıflandırmışlardır; yani cehennemden kurtulmuşlardır.

İslamî muhite yakın veya uzak yerlerde doğup büyüyenlerin sevap ve günah durumlarını ise, şu hadis-i şerif çok güzel bir şekilde orta koymaktadır:

"Siz öyle bir zamandasınız ki, sizden her kim emrolunanın onda birini yapmazsa, helâk olur. Sonra, insanlara öyle bir zaman gelecek ki, emrolunanın onda birini yapanınız kurtulacak."(1)

Bu da bize gösteriyor ki; Allah herkesi içinde bulunduğu duruma, şartlara ve seviyeye göre hesaba çekecektir.

Bizim Müslüman bir ülkede, Müslüman ana, babadan doğmamız Müslüman olmamıza bir vesile olabilir ama bu bizim Müslüman olarak ölmemizi ve ebedî cenneti kazanmamızı garanti etmez. Ateşe tapan bir ailenin çocuğu olan Selman-ı Farisî İran’dan gelip Resul-i Ekrem Efendimize iman edip hidayete kavuştu. Ebu Cehil gibi nicesi iman etmedi ve müşrik olarak öldü.

Evet, her Müslüman ülkede doğan Müslüman olmadığı gibi, her kâfir ülkede doğan da kâfir olarak kalmamaktadır. Amerika’da yılda bir milyona yakın insanın Müslüman olduğu söylenmektedir. Avrupa ülkelerinde ve Rusya’da bu sayı daha da fazladır.

Bizim Müslüman bir ülkede, Müslüman ana, babadan doğmamız, aklımızı bir köşeye koyduğumuz mânasına gelmez.

Yüce Allah mülkün yegâne sahibidir. Hiç kimseye verecek bir hesabı yoktur. Çünkü mülkün sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf hakkına sahiptir. Nitekim bir ayette mealen şöyle buyurulur: “İşte bu, sizin ellerinizle işlediğiniz günahların karşılığıdır. Çünkü Allah kullarına haksızlık edecek değildir.” (Âl-i İmran, 3/182)

“Her doğan çocuk fıtrat dini olan İslam’ı kabul edebilecek bir kabiliyette doğar. Sonra annesi, babası, çevresi, onu Yahudi, Hıristiyan, Mecusî yaparlar.” (Buhârî, cenâiz 92; Ebû Dâvut, sünne 17; Tirmizi, kader 5)

Netice olarak: Allah âdildir, hiç kimseye zulmetmez. Öyleyse, Allah kimi cehenneme koyarsa, bu mutlaka âdil bir hükümdür. Dolayısıyla, böyle bir kimse İslam’ı kabul etmemekte makul bir mazerete sahip değildir.

(1) bk. Tirmizi, Fiten, 79.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Zahiren bir adaletsizlik var gibidir..diyorsunuz.Ama haşa Allah adildir.Yani burada ZAHİREN derken "Bizim bakışımıza göre" mi? Hakikati halde adalettir yoksa bu? Ama zaman zaman nefsimizin sorduğu da bir soru bu? Şu da bir gerçek;çocuğuna her türlü baskıyı kurup;İslamiyetten soğutan biriyle; çocuğunu İslamiyete davet eden birinin çocuğu bize göre haksızlık gibi gözüküyor.insanlara verilen Ledün ilmi gibi (Hz.Hızır vs) bu Ledün ilmi de Allahın gayb bilgisi ise;o halde bu meseleye Ledünni açıdan bakmak gerekir.Yani Allah hikmeti;Ledün ilmi gereği böyle takdir etti. (Ledün Allahın ilmi diye biliyorum,hatam varsa düzeltin.)Biz de olaya tam vakıf olamadığımız için görünüşe göre hükmettik. Hem atmacanın serçe tasallutu da malum.Belki Allah böyle ateist ebeveynleri ;kabiliyeti müsait insanlara veriyor..Ne dersiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu da işin kaderi boyutudur ve güzel bir bakış açısıdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...