"Müslüman İseviler"den maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tarih boyunca Hristiyanlar kendi diyarında, bizler de kendi diyarımızda yaşarken, zamanımızda gidip gelmeler oldu. İslam ülkelerinden milyonlarca insan Hristiyan ülkelere gitti. Neticede yüz binlerce Hristiyan İslam’a girdi.

Ayrıca pek çok Hristiyan teslise şüphe ile bakmaya başladı. Öyle ki 1980’li yıllarda papa, "Biz Müslümanlarla aynı Allah’a inanıyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Bununla beraber, kanaatimizce Üstad'ın bu ifadesini, "bütün Hristiyanların Müslüman olacakları" şeklinde anlamak yerine, onların, dinlerindeki hurafelerden sıyrılıp tevhid inancına girecekleri, şeklinde değerlendirmek daha doğru olur.

Zira asırların ruha sinmiş etkisini birden ortadan kaldırmak çok kolay değildir. Ama onların pek çok meselede inançlarını tashih etmeleri de az bir merhale değildir. Zaten gerçek Hristiyanlık İslam’a zıt olamaz, her ikisi de semavî dindirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin
Müslim-i gayr-ı mü'min ve mü'min-i gayr-ı müslimin manası şudur ki: Bidayet-i Hürriyette İttihatçılar içine girmiş dinsizleri görüyordum ki; İslâmiyet ve şeriat-ı Ahmediye, hayat-ı içtimaiye-i beşeriye ve bilhâssa siyaset-i Osmaniye için, gayet nâfi' ve kıymetdar desatir-i âliyeyi câmi' olduğunu kabul edip, bütün kuvvetleriyle şeriat-ı Ahmediyeye tarafdar idiler. O noktada müslüman, yani iltizam-ı hak ve hak tarafdarı oldukları halde mü'min değildiler; demek müslim-i gayr-ı mü'min ıtlakına istihkak kesbediyordular. Şimdi ise firenk usûlünün ve medeniyet namı altında bid'atkârane ve şeriatşikenane cereyanlara tarafdar olduğu halde; Allah'a, âhirete, Peygamber'e imanı da taşıyor ve kendini de mü'min biliyor. Madem hak ve hakikat olan şeriat-ı Ahmediyenin kavaninini iltizam etmiyor ve hakikî tarafgirlik etmiyor, gayr-ı müslim bir mü'min oluyor. (Mektubat'ın Üçüncü Kısmı) Barla(RNK) - 348 Buraya bakarak Müslüman isevilerden şeriat-ı Ahmediyeye tarafdar olan isevilerin kastedildiğini söyleyebilir miyiz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Sizin yorumunuza göre onlar ehl-i necat olamazlar. Oysa Üstadımız Müslüman İsevilerin sahih bir iman sahibi olacağını ifade ediyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin
Ama ehli necat olabilmeri için Müslüman isevilerin de Kur'an' a ve Muhammed (ASM)a iman etmesi gerekmiyor mu yanlış mı biliyorum
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
ALİ İMRAN SURESİ AYET.199= Ve muhakkak ki EHLİ KİTAPTAN öyle kimseler var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka îmân ederler. Allah'a karşı huşû duyarlar. Allah'ın âyetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükâfatları, Rab'lerinin katındadır. Muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir....BU hususa KUR'ANIMIZ açıkça cevap vermiş.Sanırım ÜSTADIMIZ; Müslüman İSEVİLERİ diyerek bu hususa dikkat çekmiş olmalı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Müslüman ibaresi onların İslam'ı tasdik ettiğini ifade etmek içindir zaten.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...