"Müslüman İsevîleri" kavramı, iki dinli manasında mıdır; neden böyle bir kullanım yapıyorsunuz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle şunu ifade edelim, bu ifade bizim değil Üstadımızın bir ifadesidir. Bu ifade Risale-i Nur'da şu şekilde geçmektedir:

“Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı ulûhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesât-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın din-i hakikîsini İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaati namı altında ve ‘Müslüman İsevîleri’ ünvanına lâyık bir cemiyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beşeri inkâr-ı ulûhiyetten kurtaracak.”(1)

‘Müslüman İsevîleri’ tabiri, iki dinli bir anlayışı değil Hristiyan aleminin peyderpey İslam’a yakınlaşması ve girmesini temsil eden, özel ve güzel bir terimdir. Yani bu tabir Hristiyan aleminin bir İslamlaşma sürecidir. Hristiyanlığın hurafelerinden ve tahrifatlarından arınarak İslam ile buluşmasıdır.

Bu buluşma köprüsü bir süreç ve eğilimdir ve bu eğilimi ve süreci temsil edenlere de "İsevî Müslümanlar" deniyor. İslamiyet, bu buluşmada elbette ki metbuiyet makamındadır;referans noktasıdır. Hristiyanlığın arınması ve tasaffi etmesi, başta teslisin tevhide teslim olmasıdır.

Risale-i Nur'un yüzlerce yerinde, tek din İslam manası açık bir şekilde ortada dururken, böyle müphem birkaç kelime ve terim üzerinde Üstad'a ve Risale-i Nur'a hücum etmek, manalı ve mantıklı değildir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan

İngiltere İçişleri Bakanı Jackoi Smith geçenlerde BBC’ye verdiği demeçte İslam’ın Avrupa’da akıllara durgunluk veren yayılma hızıyla ilgili ilginç bilgiler verdi.
Cengiz TANIK'ın haberi

İngiltere İçişleri Bakanı Jackoi Smith’e göre, İngiltere’de her yıl 50 bin İngiliz İslam dinine giriyor.

Bakan, 11 Eylül 2001 olaylarından beri toplam 400 bin İngilizin Müslüman olduğunu söyledi.

İngiltere’de iki milyondan fazla Müslüman olduğunu ve Hıristiyanlıktan sonra ikinci din haline geldiğini bildiren İngiliz bakan, aynı zamanda Müslümanların ihtiyacını karşılayacak bir İslam Üniversitesi kurulması gerektiğini söylüyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
drerkan

1963’de İngiltere’de sadece 13 cami bulunuyordu. Şimdi ise 600 cami ve 1400 İslam organizasyonları var.

6 milyon Müslümanın yaşadığı Fransa’da 1300 cami ve İslam merkezi ile 600 civarında İslam organizasyonu bulunuyor.

Almanya’da 4 milyon Müslüman yaşıyor. 1400 cami ve İslam merkezi var.

İtalya’da ise 1 milyon Müslüman yaşıyor ve 450 cami ve İslam merkezi var. Roma’da 30 milyon dolara mal olacak büyük bir cami yapılıyor.

Kanada’da İslam dinine giren Kanadalı sayısı 1991 ile 2001 arasında yüzde 130 arttı.

İsviçre’de de 11 Eylül olayından sonra 6 bin Hıristiyan Müslüman oldu.

San Diego Üniversitesi’nde çalışan araştırmacı Jan Wax, 2020 yılına kadar her dört Avrupalı’dan birinin Müslüman olacağını söylüyor.
Yine araştırmalara göre, yakın bir zamanda Müslümanların Avrupa işgücünün yüzde 20’sini oluşturacağı ve Avrupa’nın siyasi geleceğini etkileyeceği belirtiliyor

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek

ALİİ İMRAN.AYET.75: Kitap ehlinden öyle kimseler var ki; ona kantar kantar (altın) emanet etsen onu sana iade eder…………….
ALİ İMRAN. AYET.113: Onların (hepsi) bir değildir. Kitap ehlinden, gece saatlerinde kıyamda durup, Allah'ın âyetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır……………..
ALİ İMRAN.AYET.199: Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka îmân ederler. Allah'a karşı huşû duyarlar. Allah'ın âyetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükâfatları, Rab'lerinin katındadır…..
MAİDE.AYET.69.: İman edenler ile yahudiler, sâbiîler ve hıristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe (gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek de değillerdir.
Görüldüğü gibi KUR’ANIMIZDA Ehli Kitabın bir kısmı için istisnai ifadeler yer almaktadır.Şüphesiz tefsir Alimlerimiz bu ayetleri çok farklı şekillerde ele almış açıklamışlardır. Yukardaki ayetleri ne zaman okusam Sevgili Üstadımızın Yukardaki teşbih ifadeleri gelir aklıma ;;Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın din-i hakikîsini İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaati namı altında ve ‘Müslüman İsevîleri’ ünvanına lâyık bir cemiyet ‘’
Müslüman İsevileri demiyor ‘’ Müslüman İsevileri Ünvanına layık bir cemiyet ‘’ diyor.İkisi farklı anlamlar dır. Ayrıca, bu topluluk veya topluluklar ne yapacakmış ;; İsa Nebinin as getirdiği ilahi tebliğin hakikatini,İslamın hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkar ve fedakar bir İsevi cemaati olacakmış veya öyle anılacakmış. Zaten İki Nebinin asm getirdikleri, özde aynı KAYNAKTAN BESLENEN iki PINARIN suları değimli?
Şimdi bu ifadelerin yukarıdaki AYET MEALLERİ ile bir benzerliği ortak noktaları var mı? EVET fazlası ile VAR. O halde kelime ve tanımlara takılmadan HAKİKATE bakacağız.Madem Başta KUR’ANIMIZ amir hükmü ve haberi vermiş.Bize söz düşmez. İtaat ve ittiba düşer.Üstad ra belki ferasetiytle veya İlmi tecrübesi ile,,, ilerde olması muhtemel hadisatı kendi Şivesine has bir üslupla MÜJDELEMİŞ. İnşallah bekliyoruz emareleride zaten ortadır. dua ve sağlıcakla kalınız..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...