Müslüman olmayı kabul etmeyen adam, kendisine Hıristiyan deyip, İslam'ın hükümleriyle amel ederse, bu yaptığı makbul olur mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müslim olmadan iman makbul olmayacağı gibi, iman olmadan da müslim olmak makbul değildir. Bu hususta bütün Ehl-i sünnet âlimleri ittifak etmişlerdir. Ehl-i sünnet âlimlerinin ihtilaf ettikleri husus; İman ve İslam arasındaki farktır. Yoksa hükümde bir ihtilaf yoktur.

Üstad bu meseleyi açık bir dille şu şekilde izah ediyor:

"Eskide bazı dinsizleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur'âniyeye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz, bir cihette Hakkın iltizamıyla İslâmiyete mazhardı; 'dinsiz bir Müslüman' denilirdi. Sonra bazı mü'minleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur'âniyeye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar; 'gayr-ı müslim bir mü'min' tabirine mazhar oluyorlar."

"Acaba İslâmiyetsiz iman, medar-ı necat olabilir mi?"

"Elcevap: İmansız İslâmiyet sebeb-i necat olmadığı gibi, İslâmiyetsiz iman da medar-ı necat olamaz. Felillâhi'l-hamdü ve'l-minne Kur'ân'ın i'câz-ı mânevîsinin feyziyle, Risale-i Nur mizanları, din-i İslâmın ve hakaik-i Kur'âniyenin meyvelerini ve neticelerini öyle bir tarzda göstermişlerdir ki, dinsiz dahi onları anlasa, taraftar olmamak kabil değil. Hem iman ve İslâmın delil ve burhanlarını o derece kuvvetli göstermişlerdir ki, gayr-ı müslim dahi anlasa, herhalde tasdik edecektir; gayr-ı müslim kaldığı halde iman eder."(1)

Üstad'ın bu ifadelerinden, müslim olmuş ama mü’min olmamış insanlar olabileceği gibi, mü’min olduğu halde müslim olmamış insanların da olabileceği, hatta olduğu anlaşılıyor. Ama hüküm bakımından her ikisi de ehl-i necat değildirler.

İşte iman noktasından mü’min bir papaz olabilir lakin İslam’ı kabul etmedikçe ehl-i necat değildir. Yukarıdaki ifadelerde papazın İslam’ı kabul etmediği halde, ehl-i necat olduğunu ifade eden bir ibare yoktur. Bu sebeple tenkide medar bir husus yoktur. Hazret-i Peygamber (asm)'i ve onun getirdiği İslam’ı kabul etmeyen kişi ebedî cehennemdedir. Risale-i Nur'un fikri de bu minval üzeredir.

(1) bk. Mektubat, Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...