Block title
Block content

Müslüman olmayı kabul etmeyen adam, kendisine Hristiyan deyip, İslam'ın kurallarıyla amel ederse, bu yaptığı makbul olur mu? Risale gözlüğüyle değerlendirir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam olmadan iman makbul olmayacağı gibi, İman olmadan da İslam olmak makbul değildir. Bu hususta bütün Ehl-i sünnet alimleri ittifak etmişlerdir. Ehl-i sünnet alimlerinin ihtilaf ettiği husus; İman ve İslam arasındaki farktır. Yoksa hükümde bir ihtilaf yoktur.

Üstad bu meseleyi açık bir dille şu şekilde izah ediyor:

"Eskide bazı dinsizleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur'âniyeye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz, bir cihette Hakkın iltizamıyla İslâmiyete mazhardı; 'dinsiz bir Müslüman' denilirdi. Sonra bazı mü'minleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur'âniyeye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar; 'gayr-ı müslim bir mü'min' tabirine mazhar oluyorlar."

"Acaba İslâmiyetsiz iman, medar-ı necat olabilir mi?"

"Elcevap: İmansız İslâmiyet sebeb-i necat olmadığı gibi, İslâmiyetsiz iman da medar-ı necat olamaz. Felillâhi'l-hamdü ve'l-minne Kur'ân'ın i'câz-ı mânevîsinin feyziyle, Risale-i Nur mizanları, din-i İslâmın ve hakaik-i Kur'âniyenin meyvelerini ve neticelerini öyle bir tarzda göstermişlerdir ki, dinsiz dahi onları anlasa, taraftar olmamak kabil değil. Hem iman ve İslâmın delil ve burhanlarını o derece kuvvetli göstermişlerdir ki, gayr-ı müslim dahi anlasa, herhalde tasdik edecektir; gayr-ı müslim kaldığı halde iman eder."(1)

Üstad'ın bu ifadelerinden, İslam olmuş ama mümin olmamış insanlar olabileceği gibi, mümin olduğu halde İslam olmamış insanların da olabileceği, hatta olduğu anlaşılıyor. Ama hüküm bakımdan her ikisi de ehli necat değildirler.

İşte iman noktasından mümin bir papaz olabilir lakin; İslam’ı kabul etmedikçe ehli necat değildir. Yukarıdaki ifadelerde papazın İslam’ı kabul etmediği halde, ehli necat olduğunu ifade eden bir ibare yoktur. Bu sebeple tenkide medar bir husus yoktur. Hazreti Peygamber (asv)'i ve onun getirdiği İslam’ı kabul etmeyen, kati bir suretle kurtulamaz, ebedi cehennemdedir. Risale-i Nur'un fikri de bu minval üzeredir.

(1) bk. Mektubat, Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...