"Müslüman Türkü Protestan yapamayan..." Bu nasıl yapılmak istenmiştir? Protestan yapmaktan kasıt nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Risale-i Nur'un bir mahrem parçası, şimdiki zaman tamamıyla tayin ettiği bir hadisin hakikatini tefsir bahsinde şeflerin başı Lozan Muahedesinde hiçbir zaman hiçbir Müslüman hakikî Türkü, hiçbir Nasraniyete ve Yahudiliğe ve başka dine girmeyen ve İslâm kahramanları olan Türkleri Protestan yapmaya malûm Hahambaşı ile ittifak ederek rey veren o adam, bütün ulemâ-yı İslâmın 'Cevazı yok.' diye ittifakan hükmettikleri halde, on cihetle kanunlarla onu bütün bu vatandaki mâsum Müslümanlara cebren giydirdiği ve tarih-i beşerde bu çeşit mânâsız acip bir cebr-i umumî yapmak ve hiçbir kanuna uymayan keyfî kanun namına kanunla onu bu millet-i İslâmiyeye cebren giydirmek; elbette o adama, o Lozan Muahedesinde verdiği dehşetli fikrini ispat etmiş ki, din-i İslâma gayet muzır olarak hadisin haber verdiği adam bu zamanda o şeftir."(1)

Hristiyanlıktaki Protestanlık saçma ve hurafe Katolik mezhebine bir tepki bir kalkışmadır. Avrupa’nın Rönesans ve reform hareketi ile kilisenin otoritesine başkaldırması neticesinde bu Protestanlık ortaya çıkmıştır. Protestanlık, aklı hapseden ve mutlak bir dogma olan Katolik mezhebini hedef alarak gelişmiş ve gelişmektedir. Bir cihetle akıl dışı Katolik anlayışını, akıl dairesine çekme mücadelesidir.

İslam, akla değer veren ve ruhbanlık sınıfını reddeden tevhidî bir dindir. Tarihte bütün aydın ve alimler İslam’a sığınmışlar ve onun himayesi ile gelişmişlerdir. Hristiyanlıkta durum aksinedir; aydın ve alimler, en çok kilise ve papazlardan çekmişlerdir.

Hâl böyle iken, bizdeki bazı ahmaklar, kafasını Batı'nın çölüne sokmuş deve kuşları, Batı'yı körü körüne taklit etme esası ile biz de Protestanlar gibi İslam’da reform ve ıstılah yapalım sevdasına düşmüşler ve benzer bir harekete yeltenmişler. Camilere kilisedeki gibi sıralar koyup musiki eşliğinde namaz kıldırmaya çalışmışlar, ama ferasetli halkımız, bu İslam düşmanlarına itibar etmemiştir.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 37. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ilyas26125
Teşekkürler. On cihetle kanunlarla ifadesiyle ne ifade edilmektedir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
"On cihetle kanunlarla" ifadesi o dönemde çıkarılan cebri ve keyfi kanunlara işaret ediyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...