Block title
Block content

Müslümanların İslamı yaşamamaları, diğerlerinin ise daha adil, hakka hukuka daha çok riayet etmelerinin sebebi ne olabilir? Risalelerde bu konuda bir ilaç mahiyetinde bilgi var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şeriat-ı İlâhiye ikidir: Biri: Sıfat-ı kelâmdan gelen bir şeriattır ki, beşerin ef’âl-i ihtiyariyesini tanzim eder. İkincisi: Sıfat-ı iradeden gelen ve 'evâmir-i tekviniye' tesmiye edilen şeriat-ı fıtriyedir ki, bütün kâinatta câri olan kavânin-i âdâtullahın muhassalasından ibarettir."(1)

Kelam sıfatı; Allah’ın konuşma sıfatıdır. Başta Kur’an olmak üzere, diğer semavi kitap ve suhuflar da bu sıfatın bir tecellisi ve bir tezahürüdür.

Semavi kitapların gönderilme misyon ve gayesi; insanlara doğru itikadı, güzel ahlakı, insani ilişkileri ve istikametli kanunları ders verip göstermektir. Yani insanın iradesine hakkı bulmada ve ona itaat etmede yardımcı olmaktır. Bütün bu kanun ve ilişkilere topluca şeriat deniliyor. İnsan özgür iradesi ile bu şeriata tabi olursa, hem bu dünya hayatında hem de ahiret aleminde sosuz mutluluğa ulaşır.

İkinci şeriat ise; kudret sıfatının kainata koymuş olduğu fıtri kanunların toplamıdır. Sıcağın yakma, soğuğun üşütme, suyun kaldırma, yerin çekme kanunları gibi... Bu kanunlara riayet edenler maddi alemde peşinen rahat edip maddi huzur içinde olurlar. Soğuk havaya çıkarken paltonu alırsan hasta olmazsın. Sanayi ve ticaretini geliştirirsen her alanda zengin ve güçlü olursun. 

Bu şeriata kim uyarsa mükafatını peşinen bu dünyada görür. Bunun mümin kâfir olması bir şey ifade etmez. Bugün Avrupa bu şeriata iyi uyduğu için zengin ve güçlü iken, biz yeterince uymadığımız için zayıf ve fakir kalmışız.

Müslümanlar; Allah’ın iki şeriatına da uymadığı için hem dünyaları hem de ahiretleri perişan, kâfirler ise Allah’ın ikinci şeriatına uydukları için dünyaları refah ve konfor içinde geçiyor. Onlar da dini reddettikleri için ahiretleri perişan olacak.

Hem dünyada hem ahirette mutlu ve mesut olmak için Allah’ın her iki şeriatına da uymak gerekiyor. Formül bu kadar açık ve basit.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Nokta.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...