Block title
Block content

"Müslümanlarla ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kâfirlere muhabbet boşa gidiyor.." Kafirlerin Müslümanlara muhabbet besleyeni var mıdır? Hristiyanlar ve Yahudiler de bu sınıftan mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Kâfirlerin müslümanlara ve ehl-i Kur'ân'a düşman olmaları, küfrün iktizâsındandır. Çünkü, küfür imana zıttır. Maahaza, Kur'ân, kâfirleri ve âbâ ve ecdatlarını idam-ı ebediyle mahkûm etmiştir."

"Binaenaleyh, Müslümanlarla ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kâfirlere muhabbet boşa gidiyor. Onların muhabbetiyle karşılaşılamaz. Onlardan medet beklenilemez. Ancak    حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ["Allah bize yeter; O ne güzel vekildir." (Âl-i İmrân, 3/173). diye Cenab-ı Hakka iltica etmek lâzımdır."(1)

Müslümanın hamisi, vekili, koruyucusu, yardımcısı ancak ve ancak Allah’tır. Allah’ın dışında hami, vekil, koruyucu, yardımcı aramak hem imana hem de hakikate zıttır.

Bugün İslam coğrafyasındaki kan ve zulmün dinmesi için Allah’tan değil de  Amerika ve Avrupa’dan medet umar hale gelmemizin cezası olarak, mevcut durumdan daha beter bir zulüm ve kanı görüyoruz. İşte Irak, işte Afganistan, işte Mısır.

Kafirlere güvenip dayanmanın bedel ve cezasını peşinen görüyoruz yani. Halbuki Müslümanın gerçek hamisi, vekili, koruyucusu, yardımcısı ancak ve ancak Allah’tır ve onun inancını samimiyetle kalbinde taşıyan müminlerdir.

Avrupa ve Amerika’nın elindeki müspet değerlere muhabbet etmek ve onları elde etmek için onlarla teşrik-i mesai etmek, yukardaki ifadelerin kapsamına girmiyor. Hikmet ve teknik İslam’ın yitik malıdır kimde ve nerde olursa olsun onu almak gerekir.

Kafirin her sıfatı kafir olmak gerekmediği gibi Müslümanın her sıfatı da Müslüm olmak gerekmiyor. Öyle ise kafirdeki Müslüm sıfatları sevmekte ve ona ünsiyet etmekte bir sakınca yoktur.

Dindar Hristiyanların ortak düşman olan dinsizliğe karşı mücadelelerinde onlara dost ve yardımcı olmakta da bir sakınca yoktur. Mesela, Amerika'da kurulmuş bir dernek, var gücüyle darwinizm ile mücadele ediyor, onların fikirlerini çürütmek için bilimsel araştırmalar yapıyor. Müslüman birisinin bu derneğe muhabbet beslemesi ve desteklemesi gayet makuldür, ayetin yasak kapsamına girmiyor. Üstad Hazretlerinin dindar Hristiyanlara bakış açısı bu şekildedir diyebiliriz. Bu hususa ayette şu şekilde işaret edilmektedir:

"Sen, iman edenlere, düşmanlık besleme bakımından onların en şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün. Müminlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise 'Biz Nasârayız (Hristiyanız)' diyenler olduğunu görürsün. Bunun sebebi, onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir.”(Maide, 5/82)

Özet olarak, biz Hristiyanların batıl inanç ve ilkelerinden beri ve uzağız, ama onların elinde bulunan müspet ve müslim sıfatlara da taraftarız, diye özetleyebiliriz.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Hubâb.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...