Müspet milliyetçilik nasıl olur, Risale-i Nur'dan müspet milliyetçilikle ilgili örnekler verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fikr-i milliyet şu asırda çok ileri gitmiş. Hususan dessas Avrupa zalimleri, bunu İslâmlar içinde menfi bir surette uyandırıyorlar, tâ ki parçalayıp onları yutsunlar.

Hem fikr-i milliyette bir zevk-i nefsanî var, gafletkârâne bir lezzet var, şeâmetli bir kuvvet var. Onun için, şu zamanda hayat-ı içtimaiye ile meşgul olanlara 'Fikr-i milliyeti bırakınız.' denilmez. Fakat fikr-i milliyet iki kısımdır:"

"Bir kısmı menfidir, şeâmetlidir, zararlıdır. Başkasını yutmakla beslenir, diğerlerine adâvetle devam eder, müteyakkız davranır. Şu ise, muhasamet ve keşmekeşe sebeptir."

"Müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyac-ı dahilîsinden ileri geliyor. Teâvüne, tesanüde sebeptir; menfaatli bir kuvvet temin eder, uhuvvet-i İslâmiyeyi daha ziyade teyid edecek bir vasıta olur."

"Şu müsbet fikr-i milliyet, İslâmiyete hâdim olmalı, kale olmalı, zırhı olmalı; yerine geçmemeli. Çünkü İslâmiyetin verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var; âlem-i bekada ve âlem-i berzahta o uhuvvet bâki kalıyor. Onun için, uhuvvet-i milliye ne kadar da kavî olsa, onun bir perdesi hükmüne geçebilir. Yoksa onu onun yerine ikame etmek, aynı kalenin taşlarını kalenin içindeki elmas hazinesinin yerine koyup, o elmasları dışarı atmak nev'inden ahmakane bir cinayettir."(1)

Müspet milliyetçilikte, başka millet ve kavimleri sırf millet ve kavminden dolayı tahkir etmek ve küçük görmek yoktur. Başka milletlerin dil ve örfünü, sırf milliyetçilik damarı ile inkar etmeyi kabul etmez. Millet ve kavmi, insanlar arasında bir tanışma ve yardımlaşma aracı olarak görür. Kendi milliyetini sevmesi, başka milletlere düşman olmasını gerektirmez. Üstünlüğün milliyet ve kavmiyette değil; iman ve fazilette olduğunu bilir. Kavmini ve milliyetini inanç ve imanına bir zırh, bir kabuk olarak görür; yoksa ırkçılıkta olduğu gibi, inancı ve imanı kabuk, kavmi ve milliyeti öz olarak görmez.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...