"Muteber bir kitapta, hadis-i Şeyheynin ittifakına alâmet olan 'KAF' işaretiyle bir hadis bana gösterildi;.." cümlesindeki 'KAF' ne manaya geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğirdir'de bir münakaşa-i ilmiye işittim. O münakaşa, hususan şu zamanda yanlıştır. Hattâ münakaşayı bilmiyordum. Benden de sual edildi. Muteber bir kitapta, hadis-i Şeyheynin ittifakına alâmet olan 'KAF' işaretiyle bir hadis bana gösterildi; 'Hadis midir, değil midir?' sual edildi."

"Ben dedim: Böyle muteber bir kitapta Şeyheyn hadisinin ittifakına hükmeden bir zâta itimad etmek lâzım. Demek hadistir. Fakat hadisin, Kur'ân gibi bazı müteşabihâtı var; ancak havass onların mânâlarını bulabilir. Şu hadisin zâhiri dahi, müşkülât-ı hadisin müteşabihat kısmından olmak ihtimali var, dedim."(1)

Şeyheyn, unvanı İmam Buhari ile İmam Müslim'e verilen ortak bir unvandır. Hadis alimleri içinde en muteber ve en mutemet bu iki hadis alimidir. Bu sebeple bir hadis üstünde iki imam ittifak ettiği zaman, bu hadisin üzerine ittifaka alamet ve işaret olarak “kaf” harfi konuluyor. Yani hadisin üstündeki “kaf” harfi İmam Buhari ile İmam Müslim’in bu hadis üstünde ittifak etiklerine bir işaret ve karine oluyor demektir.

Mevzu bahis olan hadis de budur:

"Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm, Hazret-i Azrâil Aleyhisselâmın gözüne tokat vurmuş, ilh."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, İkinci Mesele....

(2) bk. Buharî, Enbiyâ: 31; Müslim, Fedâil: 157; Nesâî, Cenâiz: 121; Müsned, II/269, 315.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

durmussefa
Kısa bir araştırma yaptık "Böyle muteber bir kitap"ın es-Suyuti'nin el-Cami'u's-Sağir'i olduğunu düşündük. (İ. Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı (Alfabetik Hadis Edebiyatı başlığı altında) s. 167)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...