"Mütemadiyen günde beş defa onunla tecdid-i biat edip, ona dua-yı rahmet ve saadet edip, ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ile konuşacak ve konuşmuş..." Günde beş defa tecdid-i biattan maksat sadece tahiyyat mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nev'-i beşere mukteda olacak olanlarla konuşacaktır; elbette dost ve düşmanın ittifakıyla, en yüksek istidadda ve en âlî ahlakta ve nev'-i beşerin humsu ona iktida etmiş ve nısf-ı Arz onun hükm-ü manevisi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla bin üç yüz sene ışıklanmış ve beşerin nurani kısmı ve ehl-i imanı, mütemadiyen günde beş defa onunla tecdid-i biat edip, ona dua-yı rahmet ve saadet edip, ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ile konuşacak ve konuşmuş ve Resul yapacak ve yapmış ve sair nev'-i beşere rehber yapacak ve yapmıştır."(1)

Namazın içinde ve dışında getirilen bütün salat ve selamlar, bir yönü ile Peygamber Efendimize (asm) biat etmek manasını taşımaktadır. Yani namazın içinde okunan Tahiyyat, Salli-Barik duaları, namazdan sonra tesbihat içinde getirilen salavatların hepsi Peygamber Efendimize (asm) olan inancımızı ve bağlılığımızı tazelemek manasını taşımaktadır.

Namaz öyle külli bir ibadettir ki, içinde hem Allah’a ibadet etmek manası hem onun elçisine biat tazelemek manası hem de namazı kılanın manevi duygu ve latifelerine rızık olma manası var. Bu yönü ile namaz bütün ibadetlerin hulasası ve fihristesi gibidir.

1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Birinci Nükteli İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...