Block title
Block content

"Bir günah-ı kebireyi işleyen bir mü'minin imanı gider." Üstad böyle mi düşünüyor? Mutezile bunu iddia etmiyor, fasık olur diyor. Ebu Hanife müminin zıddı kafirdir diyerek, "Al-manzila bayn al-manzilatayn" ifadesini kabul etmiyor.

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sual: Mutezile imamları, şerrin icadını şer telâkki ettikleri için, küfür ve dalâletin hilkatini Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'ı takdis ediyorlar! 'Beşer kendi ef'âlinin hâlıkıdır.' diye dalâlete gidiyorlar."

"Hem derler: 'Bir günah-ı kebireyi işleyen bir mü'minin imanı gider. Çünkü Cenâb-ı Hakka itikad ve cehennemi tasdik etmek, öyle günahı işlemekle kabil-i tevfik olamaz. Çünkü dünyada gayet cüz'î bir hapis korkusuyla kendini hilâf-ı kanun her şeyden muhafaza eden adam, ebedî bir azâb-ı cehennemi ve Hâlıkın gazabını nazar-ı ehemmiyete almayacak derecede büyük günahları işlerse, elbette imansızlığa delâlet eder.' " (1)

Bahsedilen ifade soru kısmında geçtiği için Üstad Hazretlerine ait bir ifade sayılmaz.

Hem bu ifadede, büyük günahı işleyen kafir olur, denilmiyor, onun yerine, “Bir günah-ı kebireyi işleyen bir mü'minin imanı gider.” deniliyor ki, Mutezile de buna yakın bir ifade kullanıyor.

Büyük günah işleyen kişinin durumu Mutezile mezhebinde önemli bir yer tutar. Mutezilenin esaslarından olan “el menzile beyne'l-menzileteyn”, yani "iki konum arasındaki bir konum" esası, büyük günah işleyenlerin durumu hakkındadır.

Bu mezhebe göre büyük günah işleyen kişi mümin olmaktan çıksa da kâfir de olmaz, iman ile küfür arasındaki bir konumdadır. Bu mertebeye fısk mertebesi denir ve büyük günah işleyen kişiye fasık denir. Eğer kişi büyük günahı için tövbe etmeden ölürse, sonsuza kadar cehennemlik olur. Yani ahirette sonu kâfirlerinki gibi olur. Ama eğer işlediği büyük günahı için tövbe ederse mümin olur ve öldüğünde günahkar bir mümin olarak ölür.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Yedinci İşaret | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3895 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...