Mutezilenin, "mahluktur" dediği Kur'an hakkında Üstadımızın görüşü nedir acaba? Ahmet bin Hanbeli çok methetmesinden, aynı görüşü paylaştıklarını anlıyorum.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mutezile mezhebi, Allah’ın kelam sıfatını, yani konuşma vasfını inkar ettikleri için, "Kur’an-ı Kerim Allah’ın konuşma sıfatı olan kelam sıfatından değil yaratma sıfatı olan kudret sıfatından meydana gelmiştir."diyerek Ehl-i sünnete muhalefet ediyorlar. Onların Kur’an-ı Kerim mahluktur, yani yaratılmıştır demelerinin ardında Allah’ın hak ve sabit olan kelam sıfatını inkar vardır. Bu da Ehl-i sünnet akidesine ters bir düşüncedir.

İşte Ahmed bin Hanbel (ra)’in muhalefetinin asıl sebebi kelam sıfatını müdafaadır. Yoksa iki kapak arasında seslerimizle okuduğumuz ve harfler ve cümlelerden mürekkep ve mahluk olan Kur’an-ı Kerim mushafına ezeliyet vermek değildir.

"Kur’an-ı Kerim mahluk değil." derken, kudret sıfatından değil sabit ve daimi olan kelam sıfatından gelen bir tecelli demektir. Üstad Hazretleri, harfi harfine Ehl-i sünnet çizgisinde olduğu için Ahmed bin Hanbel ile aynı yolun yolcularıdırlar.

O dönemde Emevi halifesi Mutezile mezhebini savunduğu için, iktidar sultasını da kullanarak başta Ahmed bin Hanbel olmak üzere Ehl-i sünnet alimleri üzerinde büyük bir baskı ve zulüm uygulanıyor. Ahmed bin Hanbel’in çektiği bu sıkıntılara tarih “Mihnet olayı” diyor...

"Hem kalbime geldi ki, madem İmam-ı Âzam gibi eâzım-ı müçtehidîn hapis çekmiş ve İmam-ı Ahmed ibni Hanbel gibi bir mücahid-i ekber, Kur’ân’ın bir tek meselesi için hapiste pek çok azap verilmiş ve şekvâ etmeyerek, kemâl-i sabırla sebat edip o meselelerde sükût etmemiş. Ve pek çok imamlar ve allâmeler, sizlerden pek çok ziyade azap verildiği halde, kemâl-i sabır içinde şükredip sarsılmamışlar."(1)

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a, On Altıncı Rica.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...